Skočiť na hlavný obsah

Portál Európskych Údajov

Európsky portál dát zbiera metadáta z informácií verejného sektora, ktoré sú dostupné na portáloch s verejnými dátami vo všetkých európskych krajinách. Nájdete tu aj informácie o poskytovaní dát a o výhodách opakovaného použitia dát.

O Európskom portáli dát

Strategickým cieľom Európskeho portálu dát nad rámec zberu metadát je zlepšiť dostupnosť a zvýšiť hodnotu otvorených dát:

  • Dostupnosť: Ako sa dostať k týmto informáciám? Kde ich nájsť? Ako ich začať sprístupňovať? V rámci domén, na rôznych doménach, v rôznych krajinách? V akom jazyku?
  • Hodnota: Na aký účel a s akým hospodárskym prínosom? Spoločenský prínos? Demokratický prínos? V akom formáte? Čo je kritické množstvo?

Európsky portál dát sa zameriava na celý hodnotový reťazec dát – od zverejnenia dát po opakované použitie dát.

Jednotlivé časti portálu sú venované týmto témam:

Vyhľadávanie súborov dát: Vymedzili sa kategórie s cieľom štrukturovať metadáta zozbierané z rôznych krajín. Tieto kategórie nadväzujú na revíziu aplikačného profilu DCAT a boli zmapované na základe tezauru Eurovoc.

Poskytovanie dát: Táto časť približuje otvorené dáta z pohľadu poskytovateľa dát. Obsahuje aj pokyny pre tých, ktorí si želajú, aby Európsky portál dát zbieral dáta z ich portálu dát.

Použitie dát: V tejto časti sa opisuje, ako sa otvorené dáta používajú a aký majú prínos pre hospodárstvo.

TVzdelávanie a knižnica: Elektronické vzdelávacie moduly o otvorených dátach, ako aj príručky pre školiteľov a základňa poznatkov s odkazmi na publikácie na tému otvorených dát a pozoruhodné projekty.

Portály môžu byť národné, regionálne, miestne alebo špecifické pre konkrétne domény. Spájame portály v členských štátoch EÚ, Európskom hospodárskom priestore (EHP), Európskom priestore voľného obchodu (EZVO), štátoch pristupujúcich do EÚ a v krajinách, ktoré sú súčasťou európskej susedskej politiky. Zberom dát z Portálu otvorených dát Európskej únie okrem toho pokrývame aj európske inštitúcie, agentúry, úrady a tiež cezhraničný obsah z projektov, ktoré financuje EÚ.

Zistite, ako používať portál

Európsky portál dát zbiera metadáta z verejných dát, ktoré sú dostupné v celej Európe. Pôvodné katalógy dát môžu obsahovať súbory dát s chybami.

Portál posúdi tieto chyby a oznámi ich vlastníkom katalógov. Prostredníctvom tohto úsilia sa bude zlepšovať kvalita metadát a dáta dostupné v celej Európe. Tento portál vytvorila Európska komisia s podporou konzorcia, ktoré vedie spoločnosť Capgemini Invent a na ktorom sa zúčastňujú Intrasoft International, Fraunhofer Fokus, con.terra, Sogeti, Univerzita v Southamptone, Time.Lex, 52 North a Lisbon Council.

Ak máte špecifické otázky, kliknite na toto prepojenie.

Konkrétny rozsah otvorených dát používaných na Európskom portáli dát zahŕňa dáta, ktoré zverejnili orgány verejnej správy vo vlastnom mene.

Metadáta obsahujú informácie, ktoré v súbore dát sprístupnil pôvodný vydavateľ. Môžu sa vyskytnúť rôzne licencie alebo neprítomnosť licencií a pri opakovanom použití dát odporúčame overiť si u vlastníkov/vydavateľov dát, aké podmienky sa uplatňujú na opakované použitie dát.