Skočiť na hlavný obsah

Ako nám poskytnúť vaše dáta

Prvý obsah na Európskom portáli dát sme zozbierali z vnútroštátnych verejných portálov dát. Na portáli sa postupne budú zhromažďovať ďalšie dáta zozbierané z regionálnych a miestnych portálov a z portálov pripojených k osobitným doménam.

Želáte si, aby Európsky portál dát zozbieral dáta z vášho portálu alebo webovej lokality?

Niekoľko kľúčových ohľadov, na ktoré treba pamätať:

 • Platí, že zverejňujete informácie verejného sektora.
 • Zbiera už od vás dáta niektorý vnútroštátny alebo miestny portál?

Ak áno, nezabudnite to uviesť v kontaktnom formulári. Európsky portál dát už možno zbiera dáta z daného portálu.

Radi by sme vám predstavili niekoľko technických požiadaviek, ktoré treba splniť, aby mohol Európsky portál dát zbierať od vás dáta.

Uvedený kontrolný zoznam obsahuje rôzne predpokladané technické funkcie.

 1. Ubezpečte sa, že váš portál poskytuje metadáta!
  Zbierať je možné len metadáta, a nie samotné dáta
 2. Aká metadátová norma sa používa?
  CKAN/INSPIRE/DCAT-AP. Ak používate inú, poskytnite podrobný opis schémy, ktorú využívate.
 3. V akom formáte sa metadáta prezentujú?
  XML/JSON
 4. Aké API sa používa na získanie dát?
  CKAN/OAI-PMH/súbor s výpisom
 5. Požaduje sa overenie pri prístupe k API?
  Áno/nie
 6. Poskytnite úplné názvoslovie kategorizácie alebo iných polí, v ktorých sa používa vymedzené názvoslovie (napr. frekvencia aktualizácie).
  S prekladom, ak je to potrebné.
 7. Používajte štandardné formáty dátumu/času.
  ISO8601
 8. Je podporené rozdielové alebo prírastkové zbieranie dát?
  Áno/nie. Prírastkové alebo rozdielové zbieranie dát umožňuje zozbierať len tie súbory dát, ktoré boli zmenené po určitom dátume.
 9. Ako často sa môžu/by sa mali zbierať dáta z lokality?
  Denne/týždenne/mesačne/atď.

Požiadavky uvedené v kontrolnom zozname sú podrobnejšie rozpísané tu.

Download

Ak si želáte, aby sme zbierali vaše dáta, vyplňte kontaktný formulár. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako zlepšiť vydávanie otvorených dát, nahliadnite do