Portalul European De Date

Misiune

Misiune

Portalul european de date culege metadate aferente informațiilor din sectorul public disponibile pe portalurile de date publice din țările europene. Include, de asemenea, informații despre furnizarea de date și despre beneficiile reutilizării datelor.

Ce sunt datele deschise?

Datele deschise (ale administrației) se referă la informațiile colectate, produse sau plătite de organismele publice (denumite și informații din sectorul public) și puse la dispoziție gratuit în vederea reutilizării lor în alte scopuri. Licența precizează termenii de utilizare. Aceste principii care stau la baza datelor deschise sunt descrise detaliat în definiția cunoștințelor deschise.

Informațiile din sectorul public sunt informații deținute de sectorul public. Directiva privind reutilizarea informațiilor din sectorul public oferă un cadru juridic comun pentru o piață europeană a datelor deținute de administrații. Acesta este construit în jurul a trei piloni-cheie ai pieței interne: libera circulație a datelor, transparența și concurența loială. Este important de evidențiat că nu toate informațiile din sectorul public (ISP) sunt date deschise.

Aflați mai multe despre Directiva privind ISP și despre alte activități nelegislative ale DG CONNECT în acest domeniu.

 

Despre Portalul european de date

Dincolo de colectarea de metadate, obiectivul strategic al Portalului european de date este de a îmbunătăți accesibilitatea datelor deschise și de a le spori valoarea:

  • Accesibilitatea: Cum pot fi accesate aceste informații? Unde pot fi găsite? Cum pot fi puse mai întâi la dispoziție? Pe domenii specifice, pe mai multe domenii, pe diverse țări? În ce limbă?
  • Valoarea: În ce scop și cu ce beneficii economice? Cu ce beneficii pentru societate? Cu ce beneficii pentru democrație? În ce format? Care este masa critică?

Portalul european de date abordează întregul lanț de valoare al datelor: de la publicarea datelor până la reutilizarea lor.

 

Portalul cuprinde diverse secțiuni referitoare la:

Căutarea de seturi de date: s-au stabilit categorii pentru a structura metadatele colectate din diversele țări. Aceste categorii urmează revizuirea profilului aplicativ DCAT și au fost stabilite în corespondență cu tezaurul Eurovoc.

Furnizarea de date: Această secțiune este menită să ofere o mai bună înțelegere a datelor deschise din perspectiva unui furnizor de date. De asemenea, conține instrucțiuni pentru cei care doresc ca Portalul european de date să colecteze informații de pe portalul lor de date.

Utilizarea datelor: această secțiune detaliază modul în care sunt folosite datele deschise, precum și beneficiile economice ale acestora.

Instruire și bibliotecă: module de învățare online (e-learning) privind datele deschise, precum și ghiduri de instruire și o bază de cunoștințe cu trimiteri la publicații referitoare la datele deschise și proiecte emblematice.

Portals can be national, regional, local or domain specific. We connect portals in the EU Member States, the European Economic Area (EEA), the European Free Trade Area (EFTA), the EU accession countries, and countries involved in the EU's neighbourhood policy. In addition, by harvesting the European Union Open Data Portal, we also cover European institutions, agencies and bodies and some cross-border content from EU-funded projects.

Descoperiți cum se utilizează portalul

 

Portalul european de date culege metadate aferente datelor publice puse la dispoziție în întreaga Europă. Cataloagele de date originale pot conține seturi de date cu erori. Portalul va analiza aceste erori și le va comunica deținătorilor cataloagelor. Astfel, contribuie la îmbunătățirea calității metadatelor și datelor disponibile în întreaga Europă.

Acest portal este dezvoltat de Comisia Europeană cu sprijinul unui consorțiu condus de Capgemini Invent, din care fac parte INTRASOFT International, Fraunhofer Fokus, con terra, Sogeti, Universitatea din Southampton, Time.Lex, 52 North și Lisbon Council.

Pentru întrebări specifice, vă rugăm să dați clic pe următorul link.

Datele deschise folosite în sfera specifică a Portalului european de date se referă la datele publicate de administrațiile publice sau în numele acestora.

Metadatele conțin informațiile cu seturile de date aferente puse la dispoziție de administrația care le publică inițial. Se pot aplica diferite licențe sau pot să nu existe licențe. Cei care reutilizează datele sunt invitați să verifice pe lângă administrațiile care dețin sau publică datele termenii și condițiile aplicabile reutilizării datelor.