Portalul European De Date

Beneficiile utilizării datelor

Beneficiile utilizării datelor

Beneficiile datelor deschise sunt diverse și variază de la îmbunătățirea eficienței administrației publice și creșterea economică în sectorul privat până la bunăstarea socială în sens mai larg.

Performanța poate fi îmbunătățită grație datelor deschise, contribuind la îmbunătățirea eficienței serviciilor publice. O mai mare eficiență în procesele și furnizarea de servicii publice poate fi obținută prin schimburile intersectoriale de date, acestea putând, de exemplu, să ofere o imagine de ansamblu a cheltuielilor nenecesare.

 

Economia poate beneficia de pe urma unui acces mai ușor la informații, conținut și cunoștințe, contribuind astfel la dezvoltarea unor servicii inovatoare și la crearea unor noi modele de afaceri.

 

Bunăstarea socială poate fi îmbunătățită, deoarece societatea beneficiază de informații mai transparente și mai accesibile. Datele deschise îmbunătățesc colaborarea, participarea și inovarea socială.

 

/ro/file/benefits-ropngbenefits-ro.png

 

Economia poate beneficia de pe urma unui acces mai ușor la informații, conținut și cunoștințe, contribuind astfel la dezvoltarea unor servicii inovatoare și la crearea unor noi modele de afaceri.

În 2016, se așteaptă ca valoarea pieței directe a datelor deschise să fie de 55,3 miliarde EUR pentru UE 28+. Între 2016 și 2020, piața ar urma să crească cu 36,9 %, până la o valoare de 75,7 miliarde EUR în 2020, incluzând aici corecțiile pentru inflație. Pentru perioada 2016-2020, valoarea cumulată a pieței directe este estimată la 325 miliarde EUR.

 

 

 

Se creează noi locuri de muncă prin stimularea economiei și o cerere mai mare de personal cu competențe de lucru cu datele. În 2016, vor fi 75 000 de locuri de muncă în domeniul datelor deschise în sectorul privat al UE 28+. Până în 2020, acest număr ar urma să crească până la aproape 100 000 de locuri de muncă în domeniul datelor deschise. Se vor crea astfel aproape 25 000 de noi locuri de muncă directe în domeniul datelor deschise până în 2020.

 

Performanța sectorului public poate fi îmbunătățită grație datelor deschise. O mai mare eficiență în procesele și furnizarea de servicii publice poate fi obținută prin schimburile intersectoriale de date, oferind astfel un acces mai rapid la informații. În 2020, economiile de costuri cumulate pentru UE 28+ ar urma să ajungă la 1,7 miliarde EUR.  

 

Datele deschise duc la câștiguri de eficiență, deoarece utilizarea de date în timp real facilitează accesul la informații și îmbunătățește procesul decizional individual. Trei studii de caz fac obiectul unei evaluări mai detaliate: cum pot datele deschise să salveze vieți, cum pot fi acestea utilizate pentru a economisi timp și cum contribuie datele deschise la beneficiile aduse mediului? De exemplu, datele deschise au potențialul de a salva 7 000 de vieți anual, prin aplicarea mai rapidă a tehnicilor de resuscitare. De asemenea, aplicarea datelor deschise în trafic poate însemna economisirea a 629 milioane de ore reprezentând timpi de așteptare inutili pe drumurile din UE. 


 

Un rezumat al constatărilor studiului economic privind beneficiile datelor deschise este disponibil aici: