Europejski Portal Danych

Opowiedz swoją historię

Opowiedz swoją historię

Opowiedz, jak korzystasz z otwartych danych.

Jesteś przedsiębiorcą? Reprezentujesz organizację pozarządową? Jesteś urzędnikiem odpowiedzialnym za publikowanie danych? Reprezentujesz samorząd terytorialny?

Opowiedz swoją historię!

Zebranie tych przykładów ma na celu przedstawienie interesujących historii o korzyściach i przyroście wydajności, jakie wynikają z korzystania z otwartych danych.

Ważna uwaga: Informacje mogą zostać upublicznione, dlatego należy koniecznie zaznaczyć, czy przedstawiona historia ma być zanonimizowana

Nazwa organizacji
Podaj URL witryny swojej organizacji
Opis organizacji
Powód rozpoczęcia korzystania z otwartych danych (5-10 wierszy)
Konkretny typ otwartych danych, z jakich organizacji sektora publicznego, jakie zbiory danych?
dowolny tekst
Wartość dodana otwartych danych dla twojej organizacji
Korzyści pod względem wydajności oraz zysków społecznych i politycznych
Korzyści pod względem oszczędności, dodatkowych dochodów w euro
Czy planowane jest poszerzenie zakresu korzystania z otwartych danych lub objęcie tą inicjatywą innych przedsiębiorstw/krajów
Podaj swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail