Europejski Portal Danych

Biblioteka

Biblioteka

Biblioteka Europejskiego Portalu Danych jest centralnym punktem dostępu do materiałów poświęconych otwartym danym. Udostępniane są tu materiały z wielu projektów finansowanych ze środków europejskich. Ta część portalu będzie się z czasem powiększać.

 

Content:

European Data Portal reports

 • Analytical reports
 • Creating Value through Open Data
 • Open Data Maturity in Europe

Other reports

 • National European studies
 • ePSI reports

Use Cases

 • Tell us your story cases
 • Other examples of Open Data use

Additional training materials

 • Open Data Support
 • Other presentations

News archive

 • Old news articles from the home page news section

Open Data in Europe

 • The European Open Data Maturity Dashboard

Events Calendar

 • Calendar of the European events related to Open Data

Featured Highlights Archive

 • Old featured highlight items from home page section

Featured Data Archive

 • Old featured data items from home page section