Europejski Portal Danych

Poradnik szkoleniowy

Poradnik szkoleniowy

Witamy w poradniku szkoleniowym Europejskiego Portalu Danych! To kompendium ma służyć za pomoc w szkoleniu z podstaw otwartych danych i źródło przydatnych materiałów pomocniczych.

Poniżej znajduje się lista 16 krótkich sesji szkoleniowych (1-3 godziny) przygotowanych dla każdego, kto chce dowiedzieć się więcej na temat otwartych danych. Sesje odpowiadają 16 modułom e-uczenia się opracowanym przez EDP.

Każda sesja jest poświęcona odrębnemu aspektowi szkolenia z otwartych danych. Sesje są kierowane do użytkowników na wszystkich poziomach – od nowicjuszy po ekspertów.

Korzystanie z materiałów szkoleniowych

Europejski Portal Danych nie zatwierdza w żaden sposób wykorzystania udostępnionych materiałów szkoleniowych. Szkoleniowiec może korzystać z tych materiałów wedle własnego uznania, ale ich wykorzystanie nie może być przedstawiane jako wyraz poglądów czy stanowisko Komisji Europejskiej, Europejskiego Portalu Danych czy instytucji partnerskich zaangażowanych w tworzenie portalu.

Licencja

Wszystkie materiały są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach (CC-BY-SA). Stosowne informacje na temat źródła należy umieścić w swojej prezentacji i udostępnić link do platformy wymiany prezentacji lub innego serwisu w przypadku udostępniania materiałów za pośrednictwem poczty elektronicznej.