Europejski Portal Danych

Narzędzia danych

Narzędzia danych

Zbiory danych

Portal umożliwia przeszukiwanie i filtrowanie zbiorów danych z repozytorium centralnego

Użytkownicy mogą korzystać z wielojęzycznego przeszukiwania wg słów kluczowych i/lub filtrować zbiory danych wg kategorii, lokalizacji, katalogu, tagów, formatu danych i licencji.

Katalogi

Zbiory danych są gromadzone z zewnętrznych stron publicznych i porządkowane w odpowiednich katalogach

Każda strona, z której gromadzone są dane, ma swój odrębny katalog, który zwiera listę wszystkich podstawowych zbiorów danych oraz informacje o ich źródle, wydawcy, statusie gromadzenia itp.

Jakość metadanych

Narzędzie MQA monitoruje jakość metadanych i generuje raporty graficzne

To narzędzie umożliwia przegląd bieżącego statusu dostępności i osiągalności każdej dystrybucji. Ponadto generuje statystyki dotyczące zgodności zbiorów danych.

Administrator SPARQL

Administrator SPARQL umożliwia przetwarzanie zapytań o dane połączone przechowywane w repozytorium zbiorów danych

Narzędzie przetwarza zapytań SPARQL definiowanych przez użytkownika za pomocą silnika zapytań Virtuoso.