Przejdź do treści

Gromadzone przez nas

Pierwotna treść Europejskiego Portalu Danych została pozyskana z krajowych portali danych. Z upływem czasu portal będzie gromadził dalsze dane zbierane przez portale regionalne, lokalne i tematyczne.

Chcesz, aby dane z twojego portalu lub twojej witryny były zbierane w Europejskim Portalu Danych?

Poniżej omówionych zostało kilka kluczowych kwestii, które należy mieć na uwadze:

 • Tak, publikujesz informacje sektora publicznego.
 • Czy dane z witryny są już zbierane przez inny portal krajowy lub lokalny?

Jeśli tak, należy to koniecznie zaznaczyć w formularzu kontaktowym. Być może Europejski Portal Danych już gromadzi informacje z tamtego portalu.

Aby dane mogły być zbierane przez Europejski Portal Danych, musi być spełnionych kilka wymogów technicznych.

Poniższa lista kontrolna wyszczególnia różne wymagania natury technicznej, które muszą być spełnione.

 1. Portal musi dostarczać metadane!
  Zbierane mogą być wyłącznie metadane a nie same dane
 2. Jaki standard metadanych jest stosowany?
  CKAN/INSPIRE/DCAT-AP. Jeżeli inny, należy podać szczegółowy opis stosowanego schematu
 3. Jaki standard reprezentacji metadanych jest stosowany?
  XML/JSON
 4. Jaki interfejs API stosowany jest do pozyskiwania danych?
  CKAN/OAI-PMH/plik zrzutu
 5. Czy wymagane jest uwierzytelnienie, aby uzyskać dostęp do interfejsu API?
  Tak/Nie
 6. Dołączyć pełny słownik kategoryzacji oraz inne pola stosowane do definiowania słownictwa (np. częstotliwość aktualizacji).
  W razie potrzeby z tłumaczeniem
 7. Stosować standardowe formaty daty/godziny.
  ISO8601
 8. Czy obsługiwane jest zbieranie różnicowe lub przyrostowe?
  Tak/Nie. Zbieranie przyrostowe lub różnicowe pozwala na gromadzenie zbiorów danych, które zostały zmienione po określonej dacie.
 9. Jak często mogą/powinny być zbierane dane z witryny?
  Codziennie/tygodniowo/miesięcznie itd.

Wymienione powyżej wymagania omówione są bardziej szczegółowo tutaj.

Download

Aby portal zaczął zbierać dane, należy wypełnić formularz kontaktowy. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak udoskonalić swoje publikacje otwartych danych, proszę zapoznać się z następującymi materiałami: