Faktaark og rapporter

Faktaark og rapporter

Det er lett tilgang til alle rapporter skrevet av prosjektteamet for Den europeiske dataportalen. Den inneholder økonomisk analyse, åpne data-modenhetsvurdering og ulike analytiske rapporter.

Filter

Videos

Extensive Studies

Analytical Report

European Data Portal User Manual

European Data Portal Presentation Material

Open Data Goldbook for Data Managers and Data Holders

Source code of the European Data Portal

API access URLs

API Documentation

EDP Download Statistics