Sjekkliste

Sjekkliste

Viktige steg å gjennomføre før bruk av data.

Første steg er å ha tilgang på data. Det er ikke dataene i seg selv som utgjør sluttproduktet. Data kan brukes på ulike måter og for ulike formål. Data kan også gjøres tilgjengelig i forskjellige formater, under ulike lisenser og ha varierende kvalitet.


Ditt formål

Definer ditt formål: Åpne data kan tilføre aktivitetene din verdi på ulike måter. Dataene kan gi økt innsikt i et bestemt tema du ønsker mer informasjon om eller til og med skrive om (data journalism). Åpne data kan også gi påkrevd informasjon i forbindelse med en applikasjon eller tjeneste, for eksempel informasjon om skoler hvis du utvikler en applikasjon som skal hjelpe foreldre å finne den best egnede skolen for barna deres. Private virksomheter kan også bruke åpne data for å forbedre kundeprofiler slik at de er skreddersydd kundenes behov. Mulighetene som åpne data bringer er mange, uansett om det er til bruk i offentlig eller privat sektor.

Identifiser dataetiketter: Hvis du vet hva du skal bruke dataene til er det viktig å se på metadataene og undersøke om dataene møter dine behov. Hvis du for eksempel skal lage en løsning som inneholder informasjon om nivået på skoler i nærområdet vil det være nødvendig å sjekke om datasettene du ønsker å bruke i løsningen faktisk gjelder det aktuelle nærområdet og inneholder data som indikerer skolenes prestasjonsnivå.

 

Åpen lisens

Undersøk åpenhet: Les lisensinformasjonen som er oppgitt og sørg for at lisensen tillater det du har tenkt å bruke datasettet til (for eksempel at datasettet kan gjenbrukes til kommersielle formål hvis du skal utvikle en kommersiell løsning).

Undersøk krav til kreditering: Det kan være at lisensen krever at de som bruker datasettet må kreditere den eller de som publiserer dataene. Dette betyr at du må kreditere eieren av dataene når du tilgjengeliggjør et produkt eller tjeneste basert på dataene.

Undersøk krav til share-alike: Hvis lisensen indikerer at data som kombineres med annen data må publiseres som åpne data er du pålagt å publisere dine egne data under samme lisens etter å ha kombinert dataene med originalkilden. Dette kalles share-alike. Sørg for at lisensen er i tråd med hva du vil bruke dataene til.

Klikk for å åpne Licence Assistant

Er det ikke oppgitt noen lisens, finnes det heller ingen informasjon om vilkår og betingelser! I slike tilfeller kan det være lurt å kontakte eieren av dataene og undersøke hva som er tillatt bruk.

 

Filformat

Når du har funnet ut at datasettet inneholder det du var på jakt etter, er det gjerne mulighet for å laste ned datasettet i ulike filformater. Du kan velge det filformatet som passer best, avhengig av dataferdighetene dine. Det vanligste filformatet for strukturerte data er ‘.csv’. I dette filformatet kan man legge til annen informasjon samt bruke dataene til å gjøre beregninger. Datasett som kan bearbeides er publisert under åpent filformat. Mesteparten av datasettene er tilgjengelige i åpent filformat, men husk at noen formater ikke tillater endringer (for eksempel ‘.pdf’).

 

Datakvalitet

Du bør kunne finne informasjon om når datasettet var sist endret på samme side som du laster ned datasettet fra. Hvis du trenger data fra en gitt tidsperiode bør du sjekke om det er oppgitt hvilken tidsperiode datasettet dekker eller om datasettet er oppdatert. Undersøk om filen inneholder informasjonen du forventet å finne og om du forstår de ulike dataetikettene.

 

Her en kort sjekkliste utviklet av the Open Data Institute:

Form

 • Hvordan har dataene blitt prosessert?
 • Er det rådata eller prosesserte data?
 • Hvordan vil dataenes form påvirke analyse/produkt/løsning?
 • Hva slags endringer på syntaks og semantikk trenger du å gjøre?
 • Er dataene kompatible med andre datasett du besitter?

Kvalitet

 • Hvor aktuelle er dataene når det kommer til tidsriktighet?
 • Hvor ofte blir de oppdatert?
 • Forstår du betydningen av alle datafeltene samt konteksten?
 • Hvor lenge vil de være publisert?
 • Hvilke forpliktelser har aktøren som publiserte dataene?
 • Hva kan du om dataenes nøyaktighet?
 • Hvordan håndteres manglende data?

Utforsk den europeiske dataportalen og se hvordan portalen møter databehovene dine.