Fordeler ved åpne data

Fordeler ved åpne data

Fordelene ved åpne data er mangfoldig og kan være alt fra økt effektivitet i offentlig forvaltning, økonomisk vekst i privat sektor til økt sosial velferd.

Åpne data kan gi bedre ytelse og bidra til mer effektive offentlige tjenester. Økt effektivitet i prosesser og levering av tjenester kan oppnås ved hjelp av deling av data på tvers av sektorer. Dette kan for eksempel gi oversikt over unødig pengebruk.

 

Økonomien kan dra nytte av en enklere tilgang til informasjon, innhold og kunnskap gjennom utvikling av innovative tjenester og nye forretningsmodeller.

 

Den sosiale velferden styrkes når informasjon som offentlig sektor forvalter er mer transparent og tilgjengelig. Åpne data legger til rette for økt samarbeid, deltakelse og sosial innovasjon.

 

Enkel tilgang til informasjon, innhold og kunnskap legger til rette for innovative tjenester og nye forretningsmodeller, noe som har positive innvirkninger på økonomien.

Det forventes at den direkte markedsstørrelsen knyttet til åpne data i EU vil utgjøre 55.3 milliarder euro i 2016. Mellom 2016 og 2020 vil markedsstørrelsen øke med 36,9% til 75,7 milliarder euro i 2020, korrigert for inflasjon. Den oppsamlede markedsstørrelsen for 2016-2020 er estimert til 325 milliarder euro.

 

 

 

Den positive innvirkningen på økonomien skaper flere jobber samt behov for mennesker med kunnskap og kompetanse om data. I 2016 vil det være 75.000 stillinger knyttet til åpne data i privat sektor i EU. Tallet vil øke til knappe 100.000 stillinger før 2020, tilnærmet 25.000 nye stillinger

 

Åpne data kan bidra til en mer effektiv offentlig sektor. Økt effektivitet i prosesser og levering av tjenester kan oppnås ved hjelp av deling av data på tvers av sektorer ved å gi raskere tilgang til informasjon. EU kan i 2020 forvente å spare et beløp på 1,7 milliarder euro.

 

Enklere tilgang til data i sanntid gjør det lettere å ta informerte beslutninger, noe som igjen fører til økt effektivitet. Tre casestudier er blitt vurdert i mer detalj: hvordan åpne data redder liv, hvordan de kan brukes for å spare tid og hvordan åpne data bidrar til en positiv innvirkning på miljøet. For eksempel kan åpne data redde 7000 liv i året ved at gjenopplivningsforsøk utføres på et tidligere tidspunkt. Videre kan åpne data innen veitrafikk spare 629 millioner timer  med unødvendig ventetid på veier i EU-land.


 

Her kan du lese et sammendrag av funnene fra studien av økonomiske fordeler ved åpne data: