Rapporter om åpne data

Rapporter om åpne data

Flere rapporter er skrevet om åpne data og relaterte tekniske, tematiske, politiske og organisatoriske emner. Denne siden gir en oversikt over studier og rapporter skrevet av enten en av medlemsstatene eller på et europeisk (prosjekt-)nivå.

Filter

År Land Tittel Type
2017 Europe ePSI Platform PSI Scoreboard Open Data Community reports
2017 Europe ePSI platform scoreboard Open Data Community reports
2017 Germany Value Creation in the Digital Age Open Data Community reports
2016 Europe Best Practice: (Re)use federated tools Open Data Community reports
2016 Europe Best Practice: Categorise openness of data Open Data Community reports
2016 Europe Best Practice: Dataset Criteria Open Data Community reports
2016 Europe Best Practice: Develop and Implement a Cross Agency Strategy Open Data Community reports
2016 Europe Best Practice: Enable feedback channels for improving the quality of existing government data Open Data Community reports
2016 Europe Best Practice: Enable quality assessment of open data Open Data Community reports
2016 Europe Best Practice: Encourage crowdsourcing around PSI Open Data Community reports

Pages