Библиотека

Библиотека

Библиотеката на Европейския портал за данни предлага централна точка за достъп до материали, които се отнасят до свободно достъпните данни. Тук се предлагат много материали от проекти, финансирани от ЕС. Този раздел на портала ще става все по-голям с течение на времето.

 

Content:

European Data Portal reports

 • Analytical reports
 • Creating Value through Open Data
 • Open Data Maturity in Europe

Other reports

 • National European studies
 • ePSI reports

Use Cases

 • Tell us your story cases
 • Other examples of Open Data use

Additional training materials

 • Open Data Support
 • Other presentations

News archive

 • Old news articles from the home page news section

Open Data in Europe

 • The European Open Data Maturity Dashboard

Events Calendar

 • Calendar of the European events related to Open Data

Featured Highlights Archive

 • Old featured highlight items from home page section

Featured Data Archive

 • Old featured data items from home page section