Juridisk merknad

Juridisk merknad

Informasjonen på dette nettstedet er underlagt en ansvarsfraskrivelse, en opphavsrettsmerknad og regler knyttet til personopplysninger.

Ansvarsfraskrivelse

Europakommisjonen vedlikeholder dette nettstedet for å styrke den offentlige tilgangen til informasjon om tiltakene sine og EU-retningslinjer generelt. Målet vårt er å holde denne informasjonen oppdatert og nøyaktig. Hvis det påpekes feil, vil vi prøve å rette dem.
Kommisjonen aksepterer imidlertid ikke noe ansvar eller forpliktelser overhodet, når det gjelder informasjonen på dette nettstedet.

Denne informasjonen er

 • kun av generell karakter og er ikke ment å ta for seg de spesifikke forholdene vedrørende en bestemt person eller enhet;
 • nødvendigvis ikke omfattende, fullstendig, nøyaktig eller oppdatert;
 • noen ganger knyttet til eksterne nettsteder som Kommisjonens tjenester ikke har noen kontroll over, og som Kommisjonen ikke påtar seg noe ansvar for;
 • ikke profesjonell eller juridisk rådgivning (hvis du trenger spesifikke råd, bør du alltid konsultere kvalifiserte fagpersoner).

Vær oppmerksom på at det ikke kan garanteres at et dokument som er tilgjengelig på nettet, nøyaktig gjengir en offisielt vedtatt tekst. Bare det offisielle tidsskriftet til Den europeiske unionen (den trykte utgaven, eller siden 1. juli 2013, den elektroniske utgaven som er tilgjengelig på EUR-Lex-nettstedet), er autentisk og gir juridisk effekt.

Det er målet vårt å minimere forstyrrelser forårsaket av tekniske feil. Men noen data eller informasjon på nettstedet vårt, kan ha blitt opprettet eller strukturert i filer eller formater som ikke er feilfrie, og vi kan ikke garantere at tjenesten vår ikke blir avbrutt eller på annen måte påvirket av slike problemer. Kommisjonen påtar seg ikke noe ansvar i forbindelse med slike problemer som oppstår som følge av bruk av dette nettstedet eller andre eksterne nettsteder det er lenket til.

Denne ansvarsfraskrivelsen er ikke ment å begrense ansvaret til Kommisjonen i strid med krav som er fastsatt i gjeldende nasjonal lovgivninger, eller å fraskrive seg ansvaret sitt for saker som ikke kan utelukkes etter loven.

Den europeiske dataportalen er utviklet av Europakommisjonen med støtte fra et konsortium ledet av Capgemini Consulting, inkludert INTRASOFT International, Fraunhofer FOKUS, con terra, Sogeti, 52 North, the Lisbon Council, Time.Lex og University of Southampton.
Kontraktnummer: LC-00644764
SMART-nummer: 2017-1123

Autortiesību paziņojums

© Den europeiske union, 1995-2019

Gjenbruk er tillatt forutsatt at kilden oppgis. Europakommisjonens retningslinjer for gjenbruk er implementert gjennom en beslutning foretatt 12. desember 2011 [728KB] .

Det generelle prinsippet om gjenbruk kan være underlagt betingelser som kan være spesifisert i enkelte opphavsrettsmerknader. Derfor anbefales det at brukere sjekker opphavsrettsmerknader til de enkelte nettstedene som drives av Europa, og til de enkelte dokumentene. Gjenbruk er ikke aktuelt for dokumenter som er underlagt tredjepartens immaterielle rettigheter.

Rett til personvern

Den europeiske union er forpliktet til å oppfylle personvernrettigheter. Denne nettsiden og alle tjenester som tilbys gjennom den, er gitt i samsvar med Regulativ (EC) Nr. 45/2001  [234 KB] til Europaparlamentets og Rådet 18. desember 2000, samt (Personvernforordrningen) (EU) 2016/679 fra Europaparlamentet og Rådet 27. april 2016.

Selv om du kan bla gjennom denne nettsiden og bruke noen av dens tjenester uten å oppgi noen opplysninger om deg selv, er det i noen tilfeller nødvendig med personlig informasjon for å kunne levere de elektroniske tjenestene du ber om.

Denne nettsiden og alle tjenester som tilbys gjennom den, blir tilbudt deg på vegne av EU, selv om noen opplysninger vi tilbyr kommer fra tredjeparter (se "Persondata levert av tredjepart" nedenfor). Hvis du ønsker informasjon eller har spørsmål i forbindelse med personvern på denne nettsiden eller dets elektroniske tjenester, kan du kontakte oss via kanalene som er oppgitt på kontaktsiden.

Personopplysninger behandlet via dette nettstedet kan være relatert til informasjon du oppgir direkte (ved å opprette en brukerkonto eller ved å kontakte oss, inkludert svar på undersøkelser, gjennom kontaktsiden eller ved å abonnere på nyhetsbrevet) eller indirekte (via automatisert personlig datainnsamling via nettleseren din).

I det første tilfellet (data du oppgir direkte til oss) er personopplysningene som behandles av oss, begrenset til de personopplysningene du velger å oppgi, som kan inneholde navn, kontaktinformasjon, tilknytning og annen informasjon du velger å formidle. Slike opplysninger vil bare bli brukt til følgende formål:

 • kommunisere med deg som svar på eventuelle forespørsler du gjør;
 • gi deg tilgang til de elektroniske tjenestene du vil bruke, blant annet ved bruk av det eksterne godkjenningssystemet for EU-innlogging;
 • tilpasse informasjonen eller de elektroniske tjenestene som er av interesse for deg;
 • lage aggregerte og anonyme statistikker over brukeradferd på nettstedet vårt, spesielt med sikte på å forstå bruken av det, og forbedre nettstedet og sikre at det fungerer korrekt
 • å oppdage og reagere på misbruk eller sikkerhetsproblemer
 • formålene som ble oppgitt til deg på tidspunktet for datainnsamling, f.eks. undersøkelsesanalyser eller nyhetsbrev.;

I sistnevnte tilfelle (data som automatisk samles inn), er personopplysningene begrenset til følgende informasjonkategorier:

 • informasjons-kapsler, som beskrevet her;
 • hvilken type nettleserprogramvare du bruker;
 • navnet på domenet hvor du får tilgang til Internett;
 • Internettadressen til nettstedet hvorfra du ble koblet direkte til nettstedet;
 • datoen og klokkeslettet du får tilgang til Nettstedet;
 • hvilke sider du har besøkt på Nettstedet.

Slike opplysninger vil bli brukt utelukkende for det formål å generere anonym statistikk av brukeradferd på nettstedet vårt, spesielt med sikte på å forbedre nettstedet og sikre at det fungerer korrekt, tilpasse informasjonen eller de elektroniske tjenestene som er av interesse for deg; og å oppdage og behandle misbruk eller sikkerhetsproblemer.

Det juridiske grunnlaget for behandlings aktivitetene våre er, i den grad du velger å gi personlig informasjon til oss, ditt samtykke. Videre, når det gjelder data som automatisk samles inn av oss, er det juridiske grunnlaget for behandling i forbindelse med informasjons-kapsler, i henhold til ditt samtykke. For andre typer data som automatisk samles inn, er det juridiske grunnlaget også vår legitime interesse av å holde nettstedet fullt operativt og optimalt funksjonelt.

Personopplysningene dine vil ikke bli videresendt til tredjepart uten ditt samtykke, med unntak av tredjeparter som er engasjert av oss til å drive og støtte dette nettstedet. Disse tredjepartene er bundet av avtaler som sikrer at retningslinjene overholdes. Personopplysningene dine vil ikke bli overført til et tredjeland eller en internasjonal organisasjon.

Vi tar rimelige skritt for å beskytte personopplysningene dine mot tap, misbruk og uautorisert tilgang, avsløring, endring eller ødeleggelse. Du må imidlertid huske på at ingen Internett-overføring er 100 % sikker eller feilfri.

Personopplysningene dine vil bli beholdt av oss så lenge du fortsetter å bruke nettstedet og eventuelle elektroniske tjenester relatert til nettstedet, inkludert at du opprettholde en konto på denne nettsiden, eller så lenge det er påkrevet av oss for å administrere vårt juridiske ansvar. Personopplysninger som automatisk samles inn, vil ikke bli beholdt av oss i mer enn ett år etter ditt siste besøk.

Du har rett til å be om tilgang til, og få rettet eller slettet opplysningene dine, eller for å begrense behandlingen av informasjonen din, og motsette deg behandlingen (inkludert å trekke tilbake samtykket ditt, hvis det er aktuelt), samt rett til dataportabilitet. For å utøve disse rettighetene eller for å få informasjon om gjeldende regler, kan du kontakt oss ved hjelp av informasjonen oppgitt ovenfor. Vær oppmerksom på at utøvelsen av rettighetene dine kan være gjenstand for begrensninger, f.eks. for å tillate oss å overholde gjeldende lover eller for å beskytte personvernrettighetene til tredjeparter. Du har rett til å sende inn en klage til datatilsynmyndighetene dine.

Personopplysninger levert av tredjeparter

Vær oppmerksom på at nettstedet vårt inneholder lenker til tredjepartinettsteder og ressurser fra tredjepart (spesielt via åpne datalagre og integrering av sosiale medier). Videre publiserer nettstedet vårt spesifikke metadata relatert til disse ressursene, som hentes direkte fra informasjonen i disse ressursene. Disse metadataene kan inneholde personopplysninger, for eksempel navnene og kontaktdataene til personene som er involvert i å opprette eller administrere disse ressursene.

Nettstedet vårt publiserer slike personopplysninger på grunnlag av vår legitime interesse av å sikre at informasjonen som er gjort offentlig tilgjengelig av den opprinnelige datakilden, gjenspeiles nøyaktig i repositoriet vårt, og at tredjeparter kan være i stand til å kontakte de relevante personene på den måten som er besluttet av den opprinnelige datakilden. Dette behandles utelukkende for å lette tilgjengeligheten og brukervennligheten til de åpne datarepositoriene som kan oppdages via denne nettsiden.

Men siden vi ikke kontrollerer tredjepartyressursene eller de opprinnelige personopplysningene som finnes heri, kan vi ikke garantere nøyaktigheten, fullstendigheten eller relevansen, og vi kan heller ikke oppdage når dette er konfidensielt eller utgitt ved en feil. Slike ressurser er gitt uten forsikringer (eksplisitt eller underforstått) av deres lovlighet eller egnethet for dine formål. Vi oppfordrer alle brukere av nettstedet vårt til å gjennomgå de relevante personvernreglene for de opprinnelige kildene og å overholde dem, og å ta opp eventuelle relevante personvernanmodninger knyttet til tredjepartyressursene til den opprinnelige kilden, noe som vil resultere i at våre egne data blir automatisk korrigert i tide.

Hvis henvendelse til de opprinnelige kildene ikke løser problemet ditt, eller hvis du mener at bruken vår av personopplysningene ikke overholder personvernloven uavhengig av lovligheten til den opprinnelige kilden, kan du kontakt oss ved hjelp av informasjonen ovenfor, og vi vil følge opp anliggende ditt etter vår beste evne. De samme prosedyrene og rettighetene gjelder for personopplysninger som vi samler inn selv. Vær imidlertid oppmerksom på at vi ikke kan påta oss ansvaret for tredjeparters overholdelse av personvernloven og at du til enhver grad er og forblir fullt ansvarlig for å overholde personvernlovgivningen for alle behandlingsaktiviteter du foretar i forbindelse med personopplysninger hentet via dette nettstedet og via de elektroniske tjenestene.

Hva er en elektronisk tjeneste?

 1. Informasjonstjenester som gir borgere, media, bedrifter, administrasjoner og andre beslutningstakere enkel og effektiv tilgang til informasjon, og dermed øker åpenheten og forståelsen av EUs retningslinjer og aktiviteter;
 2. Interaktive kommunikasjonstjenester som gir bedre kontakt med borgere, næringsliv, det sivile samfunn og offentlige aktører, og dermed tilrettelegger for konsultasjoner vedrørende retningslinjer og tilbakemeldingsmekanismer for å bidra til utforming av retningslinjer, aktiviteter og tjenester i EU;
 3. Transaksjonstjenester som gir tilgang til alle grunnleggende transaksjonsformer med EU, f.eks. innkjøp, finansielle operasjoner, rekruttering, hendelsesinnmelding, anskaffelser eller kjøp av dokumenter etc.

Hvordan behandler vi e-postmeldinger du sender oss?

Når du sender en slik melding, samles personopplysningene dine bare i den grad det er nødvendig for å svare. Hvis administrasjonsteamet for e-postboksen ikke kan svare på spørsmålet ditt, vil den sende e-posten din til en annen tjeneste. Du vil bli informert, via e-post, om hvilken tjeneste spørsmålet ditt er videresendt til.

Ikke nøl med å inkludere dem i meldingen hvis du har spørsmål om behandling av e-posten din og relaterte personopplysninger-

Kart

Betegnelsene som benyttes, og presentasjonen av materiale i data eller kart som tilbys gjennom dette nettstedet, er ikke et uttrykk for noen meningen på vegne av Den europeiske unionen om statusen til et land, territorium, by eller område eller dets myndigheter, eller om avgrensning av landegrenser eller områdegrenser. Kosovo*: Denne betegnelsen påvirker ikke posisjoner om status og er i tråd med UNSCR 1244/1999 og ICJ-uttalelsen om Kosovos uavhengighetserklæring. Palestina*: Denne betegnelsen skal ikke tolkes som anerkjennelse av en palestinsk stat og berører ikke medlemsstatenes individuelle standpunkt i dette spørsmålet.