Skip to main content

Påvirkning fra åpne data

2020-rapporten om Økonomisk verdi av åpne data undersøker verdien fra åpne data i Europa. Det er den andre studien fra den europeiske dataportalen, etter 2015-rapporten. Markedsstørrelsen på åpne data er beregnet til å være rundt 184 billioner og forutsier at den vil nå mellom 199,51 € og 334,21 € billioner i 2025. Rapporten tar også hensyn til hvordan denne markedsstørrelsen er distribuert sammen med forskjellige sektorer og hvor mange mennesker som er ansatt på grunn av åpne data. Effektivitetsgevinsten fra åpne data, slikt som potensielle liv spart, tid spart, miljøgevinster og forbedringer i språktjenester, så vel som tilknyttede potensielle kostnadsbesparelser utforskes og kvantiviseres der det er mulig. Til slutt så tar rapporten også i betraktning eksempler og innsyn fra åpne data gjenbrukt i organisasjoner. Hovedfunnene i rapporten er oppsummert nedenfor:

  1. Spesifikasjonen og implementeringen av datasett med høy verdi som en del av det nye direktivet for åpne data er en lovende mulighet for å adressere krav om kvalitet og kvantitet for åpne data.
  2. Å adressere krav om kvalitet og kvantitet er viktig, men ennå ikke nok til å nå det fulle potensialet til åpne data.
  3. Gjenbrukere av åpne data må være oppmerksomme og i stand til å forstå og påvirke potensialet.
  4. Verdiskaping av åpne data er en del av en større utfordring med ferdighets- og prosessendring: en lang prosess hvis endring og påvirkning ikke alltid er enkelt å observere eller måle.
  5. Sektorspesifikke initiativ og samarbeid i og gjennom privat og offentlig sektor bidrar til verdiskaping.
  6. Kombinering av åpne data med personlige, delt, eller data fra nettdugnad er nødvendig for å realisere videre vekst i markedet for åpne data.
  7. For forskjellige utfordringer, må vi utforske og forbedre flere holdninger til data-gjenbruk som er etisk, bærekraftig og formålstjenlig.

Last ned hele studien om Økonomisk påvirkning av åpne data: Muligheter for verdiskapinger i Europa (2020)

Image
The Economic Impact of Open Data Report: 7 key learnings