Skip to main content

Blir høstet av oss

Innholdet til den europeiske åpne data-portalen har stort sett blitt samlet gjennom høsting fra nasjonale offentlige dataportaler. Fremover vil høstingen i økende grad gjøres fra regionale, lokale og domenespesifike portaler.

Ønsker du at den europeiske åpne data-portalen skal høste fra din portal eller nettside?

Et par faktorer å ta stilling til i den forbindelse er:

 • Du publiserer informasjon fra offentlig sektor.
 • Er det allerede andre nasjonale eller lokale portaler som høster inn fra din portal?

Hvis svaret er ja på sistnevnte, vennligst sørg for at du nevner dette i kontaktskjemaet. Det kan være at den europeiske åpne data-portalen allerede høster inn fra denne portalen.

Det stilles noen tekniske krav til portalen som den europeiske åpne data-portalen skal høste inn fra.

Her er en sjekkliste over de ulike tekniske funksjonene som bør være på plass:

 1. Sørg for at portalen din tilbyr metadata!
  Det er kun metadata som kan høstes, ikke selve dataene
 2. Hvilken metadatastandard er brukt?
  CKAN/INSPIRE/DCAT-AP. Hvis du bruker en annen standard en disse, vennligst gi en detaljert beskrivelse av denne standarden i skjemaet
 3. Hvilken representasjon av metadata er brukt?
  XML/JSON
 4. Hvilke API-er brukes til å hente inn dataene?
  CKAN/OAI-PMH/dump file
 5. Er det krav om autentisering for å få API-tilgang?
  Ja/Nei
 6. Inkluder komplette vokabular for kategorisering, eller andre felter som bruker et definert vokabular (som for eksempel oppdateringsfrekvens).
  Inkluder oversettelse der det er nødvendig
 7. Bruk standardformater for dato og tid.
  ISO8601
 8. Støttes differensiell eller inkrementell innhøsting?
  Ja/Nei. Inkrementell eller differensiell innhøsting muliggjør innhøsting av kun de datasettene som har blitt endret etter en bestemt dato
 9. Hvor ofte kan/bør siden innhøstes?
  Daglig/Ukentlig/Månedlig/osv.

Mer utfyllende beskrivelser av de tekniske kravene finner du her:

Download

Hvis du ønsker at vi skal høste fra portalen din, vennligst fyll ut kontaktskjemaet. Ta gjerne et titt på følgende materiale om du ønsker å lære mer om hvordan du kan bli bedre på å publisere åpne data