Europees Data Portaal

Wat we doen

Wat we doen

Het Europees dataportaal vergaart en verzamelt de metadata van overheidsinformatie die beschikbaar is op de openbare dataportalen van Europese landen. Het verschaft ook informatie met betrekking tot het verstrekken van data en de voordelen van het hergebruik ervan.

Wat zijn Open Data?

Open (overheids) Data verwijzen naar informatie die is verzameld, geproduceerd of betaald door overheidsdiensten (ook wel overheidsinformatie genoemd) en gratis beschikbaar worden gesteld voor hergebruik voor enig doel. In de licentie worden hiervoor de gebruiksvoorwaarden gedefinieerd. De principes voor Open Data worden in detail beschreven op Open Definitie.

Overheidsinformatie is informatie waarover de overheidssector beschikt. De richtlijn inzake het hergebruik van overheidsinformatie biedt een gemeenschappelijk juridisch kader voor een Europese markt voor overheidsdata. Deze is opgebouwd rond de belangrijkste pijlers van de interne markt: vrij verkeer van data, transparantie en eerlijke concurrentie. Het is belangrijk dat u zich ervan bewust bent dat niet alle overheidsinformatie Open Data zijn.

Kom meer te weten over de PSI Directive en andere niet-wetgevende activiteiten van DG CONNECT op dit gebied.

 

Over het Europees dataportaal

Naast de verzameling van metadata, is de strategische doelstelling van het Europees dataportaal om de toegankelijkheid te verbeteren en de waarde van Open Data te verhogen:

  • Toegankelijkheid: Hoe krijgt u toegang tot de informatie? Waar zoekt u informatie op? Hoe maakt u informatie in de eerste plaats beschikbaar? Binnen domeinen, domeinoverschrijdend, landoverschreiding? In welke taal?
  • Waarde: Voor welk doeleinde en met welk economisch gewin? Maatschappelijk gewin? Democratisch gewin? In welk formaat? Wat is de kritische massa?

Het Europees dataportaal richt zich op de gehele datawaardeketen: van het publiceren van data tot het hergebruik van data.

 

Binnen het portaal zijn delen gewijd aan:

Datasets opzoeken: Er zijn categorieën opgesteld om de in de diverse landen vergaarde metadata te structureren. Deze categorieën volgen de herziening van het toepassingsprofiel van DCAT en zijn in kaart gebracht volgens de Eurovoc, meertalige woordenboek van de Europese Unie.

Data verstrekken: Dit deel biedt inzicht in het begrip Open Data vanuit het perspectief van een dataprovider. Bovendien worden er instructies aangeboden voor degenen die willen dat de gegevens van hun dataportaal door het Europese dataportaal wordt vergaard.

Data gebruiken: In dit deel wordt uitgelegd hoe Open Data worden gebruikt en wat de economische voordelen ervan zijn.

Training en bibliotheek:eLearning-modules over Open Data, trainingshandleidingen en een kennisbank die verwijst naar publicaties rond Open Data en uitgelichte projecten.

Portals can be national, regional, local or domain specific. We connect portals in the EU Member States, the European Economic Area (EEA), the European Free Trade Area (EFTA), the EU accession countries, and countries involved in the EU's neighbourhood policy. In addition, by harvesting the European Union Open Data Portal, we also cover European institutions, agencies and bodies and some cross-border content from EU-funded projects.

Kom meer te weten over hoe het portaal kan worden gebruikt

 

Het Europees dataportaal vergaart de metadata van openbare data die beschikbaar worden gesteld in heel Europa. De oorspronkelijke datacatalogi kunnen datasets met fouten bevatten. Het portaal beoordeelt deze fouten en geeft deze door aan de eigenaars van de catalogi. Dit zal bijdragen aan een betere kwaliteit van de metadata en de beschikbare data in heel Europa.

Dit portaal is ontwikkeld door de Europese Commissie met de steun van een consortium onder leiding van Capgemini Invent, met Intrasoft International, Fraunhofer Fokus, con.terra, Sogeti, het Universiteit van Southampton, time.lex, 52 North en de Lisbon Council.

Voor specifieke vragen klikt u op de volgende link.

 

De specifieke reikwijdte van de Open Data, gebruikt binnen het Europees dataportaal, betreft data die door overheden of namens hen worden gepubliceerd.

De metadata bevatten de informatie die met de dataset beschikbaar zijn gesteld door de oorspronkelijke uitgever. Er kunnen diverse licenties, of geen licentie, zijn, en bij hergebruik wordt u uitgenodigd om contact op te nemen met de eigenaars/uitgevers om te controleren welke voorwaarden van toepassing zijn op het hergebruik van de data.