Europees Data Portaal

De voordelen van Open Data

De voordelen van Open Data

De voordelen van Open Data zijn divers en variëren van een verbeterde efficiëntie van het openbaar bestuur, economische groei in de particuliere sector tot aan het verbeteren van de maatschappelijke welvaart.

Open Data kunnen prestaties verbeteren en bijdragen aan de efficiëntie van overheidsdiensten. Sectoroverschrijdende gegevensuitwisseling kan de efficiëntie van de processen en dienstverlening van openbare diensten verhogen, bijvoorbeeld door het in beeld brengenvan onnodige of dubbele uitgaven.

 

De economie kan voordeel halen uit een betere toegang tot informatie, inhoud en kennis en zo op haar beurt bijdragen door de ontwikkeling van innovatieve diensten en het creëren van nieuwe bedrijfsmodellen.

 

De maatschappelijke welvaart kan worden verbeterd omdat de samenleving baat heeft bij informatie die transparanter en toegankelijker is. Open Data samenwerking verbeteren en sociale participatie verbeteren en innovatie stimuleren.

/nl/file/benefitsrainbowpng-0benefitsrainbow.png

Benefits of using Open Data
 

De economie kan voordeel halen uit een betere toegang tot informatie, inhoud en kennis en zo bijdragen aan de ontwikkeling van innovatieve diensten en het creëren van nieuwe bedrijfsmodellen.

Voor 2016 wordt verwacht dat de directe marktomvang voor Open Data 55,3 miljard euro bedraagt voor de EU 28+. Tussen 2016 en 2020 zal de marktomvang stijgen met 36,9%, tot een waarde van 75,7 miljard euro in 2020, met inbegrip van inflatiecorrecties. Voor de periode 2016-2020 wordt de cumulatieve directe marktomvang geraamd op 325 miljard euro.

 

Er worden nieuwe arbeidsplaatsen gecreëerd door middel van het stimuleren van de economie en grotere vraag naar personeel dat over de vaardigheden beschikt om met data te werken. In 2016 zal de particuliere sector van de EU 28+ 75.000 Open Data-arbeidsplaatsen bieden. Tegen 2020 zal dit aantal toenemen tot iets minder dan 100.000 Open Data-arbeidsplaatsen. Zo worden tegen 2020 bijna 25.000 nieuwe directe Open Data-arbeidsplaatsen gecreëerd.

 

Open Data kunnen overheidsprestaties verbeteren. De efficiëntie van de processen en dienstverlening van openbare diensten kan worden verhoogd door sectoroverschrijdende gegevensuitwisseling, wat leidt tot een snellere toegang tot informatie. De cumulatieve kostenbesparing hiervan voor de EU28 + in 2020 wordt geraamd op 1,7 miljard EUR.

 

Open Data leiden tot efficiëntieverbeteringen als real-time data worden gebruikt om een toegang tot informatie makkelijk te maken, wat de individuele besluitvorming verbetert. Drie casestudies kunnen in meer detail worden beoordeeld: hoe Open Data levens kunnen redden, hoe ze kunnen worden gebruikt om tijd te besparen en hoe Open Data kunnen helpen om het milieu te verbeteren. Zo hebben Open Data het potentieel om  7.000 levens per jaar te redden door eerder reanimatie te verlenen. Bovendien kan door middel van Open Data toepassingen in het verkeer er 629.000.000 uren onnodige wachttijd worden bespaard op de wegen in de EU. 


 

Hier vindt u een samenvatting van de bevindingen van de economische studie over de voordelen van Open Data: