Overslaan en naar de inhoud gaan

Word door ons vergaard

De oorspronkelijke inhoud van het Europees dataportaal is verzameld door het vergaren (ook wel bekand als ‘oogsten’) van data van de nationale openbare dataportalen. Geleidelijk aan zal het portaal ook de door regionale, lokale en domeinspecifieke portalen aangeboden data vergaren.

Wilt u de data op uw portaal of website door het Europese dataportaal laten vergaren?

Hier zijn een paar belangrijke aspecten om in gedachten te houden:

 • Ja, u publiceert al informatie over de overheidssector.
 • Worden uw data al vergaard door een ander nationaal of lokaal portaal?

Zo ja, controleer of u dit hebt vermeld in het contactformulier. Het Europees dataportaal vergaart misschien uw data al via dat portaal.

Teneinde door het Europese dataportaal te worden vergaard, delen wij een aantal technische eisen met u.

De onderstaande lijst biedt een checklist van de verschillende technische kenmerken die we verwachten.

 1. Zorg dat uw portaal metadata aanbiedt!
  Alleen metadata kunnen worden vergaard, niet de data zelf
 2. Welke metadatastandaard wordt gebruikt?
  CKAN/INSPIRE/DCAT-AP. Is het een andere standaard, gelieve ons dan een gedetailleerde beschrijving van de gebruikte standaard te bezorgen
 3. Hoe worden de metadata ingedeeld?
  XML/JSON
 4. Welke API wordt gebruikt om de data op te halen?
  CKAN/OAI-PMH/dumpbestand
 5. Is er authenticatie vereist om toegang tot de API te verkrijgen?
  Ja/Nee
 6. Voeg de volledige categoriewoordenschat toe of andere velden die een bepaalde woordenschat gebruiken (bijvoorbeeld de bijwerkingsfrequentie).
  Met vertaling, indien van toepassing
 7. Gebruik standaarddatum/-tijdsindelingen
  ISO8601
 8. Wordt differentiële of incrementele gegevensgaring ondersteund?
  Ja/Nee. Met incrementele of differentiële gegevensgaring kunnen alleen datasets worden vergaard die na een bepaalde datum zijn gewijzigd
 9. Hoe vaak kunnen/moeten de data op de site worden vergaard?
  Dagelijks/wekelijks/maandelijks/enz.

De in de checklist genoemde voorschriften worden hier in meer detail beschreven.

Download

Om uw data door ons te laten vergaren, dient u het contactformulier. Wilt u meer weten over hoe u uw Open Data publicatie kunt verbeteren, neem dan een kijkje op de: