Portal tad-data Ewropew

X'Nagħmlu Aħna

X'Nagħmlu Aħna

Il-Portal tad-Data Ewropew jaħżen il-metadata tal-Informazzjoni tas-Settur Pubbliku li hija disponibbli fuq il-portals tad-data pubbliċi madwar il-pajjiżi Ewropej. L-informazzjoni dwar il-provvediment tad-data u l-benefiċċji tal-użu mill-ġdid tad-data hija inkluża wkoll.

X'inhija d-Data Miftuħa?

Id-Data (tal-Gvern) Miftuħa  tirreferi għall-informazzjoni miġbura, prodotta jew imħallsa mill-korpi pubbliċi (magħrufa wkoll bħala l-Informazzjoni tas-Settur Pubbliku) u hija liberament disponibbli għall-użu mill-ġdid għal kwalunkwe skop. Il-liċenzja se tispeċifika t-termini tal-użu. Dawn il-prinċipji għad-Data Miftuħa huma deskritti fid-dettall fid-Definizzjoni Miftuħa.

L-informazzjoni tas-settur pubbliku hija informazzjoni miżmuma mis-settur pubbliku. Id-Direttiva dwar l-użu mill-ġdid ta' informazzjoni tas-settur pubbliku tipprovdi qafas legali komuni għal suq Ewropew għad-data miżmuma mill-gvern. Din hija mibnija madwar il-pilastri ewlenin tas-suq intern: il-fluss liberu tad-data, it-trasparenza u l-kompetizzjoni ġusta. Huwa importanti li wieħed jinnota li mhux l-informazzjoni kollha tas-settur pubbliku hija Data Miftuħa.

Kun af aktar dwar id-Direttiva PSI u dwar attivitajiet mhux leġiżlattivi oħrajn tad-DĠ CONNECT f'dan il-qasam.

 

Dwar il-Portal tad-Data Ewropew

Lil hinn mill-ħażna tal-metadata, l-objettiv strateġiku tal-Portal tad-Data Ewropew huwa li tittejjeb l-aċċessibbiltà u jiżdied il-valur tad-Data Miftuħa:

  • Aċċessibbiltà: Kif għandek taċċessa din l-informazzjoni? Fejn għandek issibha? L-ewwel nett kif għandek tagħmilha disponibbli? F'dominji, bejn dominji, bejn pajjiżi? F'liema lingwa?
  • Valur: Għal liema skop u għal liema gwadann ekonomiku? Gwadann tas-soċjetà? Gwadann demokratiku? F'liema format? X'inhija l-massa kritika?

Il-Portal tad-Data Ewropew jindirizza il-katina tal-valur sħiħa tad-data mill-pubblikazzjoni tad-data għall-użu mill-ġdid tad-data.

 

Ġewwa l-Portal, it-taqsimiet huma ddedikati għal dawn li ġejjin

It-Tfittxija tas-settijiet tad-data: Il-kategoriji ġew stabbiliti biex jagħtu struttura lill-metadata maħżuna mid-diversi pajjiżi. Dawn il-kategoriji jsegwu r-reviżjoni tal-Profil tal-Applikazzjoni DCAT u huma kklassifikati bit-Teżawru tal-Eurovoc.

Il-Provvediment tad-Data: Din it-taqsima tixħet dawl fuq il-fehim tad-Data Miftuħa mill-perspettiva tal-fornitur tad-data. Barra dan, l-istruzzjonijiet huma offruti għal dawk li jixtiequ li l-portal tad-data tagħhom jinġabar mill-Portal tad-Data Ewropew

L-Użu tad-Data: Kif qiegħda tintuża d-Data Miftuħa, kif ukoll il-benefiċċji ekonomiċi tad-Data Miftuħa huma ddettaljati f'din it-taqsima

It-Taħriġ u l-Librerija: Moduli tat-tagħlim elettroniku dwar id-Data Miftuħa kif ukoll gwidi relatati mat-taħriġ u pubblikazzjonijiet ta' referenza bbażati fuq l-għarfien dwar id-Data Miftuħa u l-proġetti kkaratterizzati.

Portals can be national, regional, local or domain specific. We connect portals in the EU Member States, the European Economic Area (EEA), the European Free Trade Area (EFTA), the EU accession countries, and countries involved in the EU's neighbourhood policy. In addition, by harvesting the European Union Open Data Portal, we also cover European institutions, agencies and bodies and some cross-border content from EU-funded projects.

Skopri kif għandek tuża l-portal

 

Il-Portal tad-Data Ewropew jaħżen il-metadata tad-data pubblika li hija disponibbli madwar l-Ewropa. Il-katalogi tad-data ta' oriġini jista' jkun fihom settijiet tad-data bi żbalji. Il-Portal se jivvaluta dawn l-iżbalji u jikkomunikahom lura lis-sidien tal-katalgi. Dan se jikkontribwixxi għat-titjib tal-kwalità tal-metadata u tad-data disponibbli fl-Ewropa kollha.

Dan il-Portal huwa żviluppat mill-Kummissjoni Ewropea bl-appoġġ ta' konsorzju mmexxi minn Capgemini Invent, inklużi INTRASOFT International, Fraunhofer Fokus, con terra, Sogeti, l-Università ta' Southampton, Time.Lex, 52 North u Lisbon Council.

Għal mistoqsijiet speċifiċi jekk jogħġbok ikklikkja fuq il-linkli ġej.

Il-kamp ta' applikazzjoni speċifiku tad-Data Miftuħa użat fi ħdan il-Portal tad-Data Ewropew huwa data ppubblikata mill-amministrazzjonijiet pubbliċi jew f'isimhom.

Il-metadata fiha l-informazzjoni magħmula disponibbli mas-sett tad-data mill-pubblikatur inizjali. Liċenzji differenti, jew nuqqas ta' liċenzja jistgħu jseħħu u l-użi mill-ġdid huma mistiedna biex jikkontrollaw mas-sidien/mal-pubblikaturi tad-data dwar x'termini u kundizzjonijiet japplikaw għall-użu mill-ġdid tad-data.