Portal tad-data Ewropew

Lista ta' kontroll

Lista ta' kontroll

Passi importanti li tieħu qabel ma tuża d-data.

Li jkollok aċċess għad-data huwa l-ewwel pass. Id-data mhijiex għan fiha nnifisha. Id-data tista' tintuża b'modi differenti u għal għanijiet differenti. Id-data tista' tkun disponibbli wkoll b'liċenzji, formati u kwalità differenti.

 

L-għan tiegħek

Iddefinixxi l-għan tiegħek: Hemm għanijiet differenti li għalihom l-użu tad-Data Miftuħa jista' jżid valur mal-attivitajiet tiegħek. Id-Data Miftuħa tista' tipprovdi għarfien f'suġġett speċifiku li inti tixtieq aktar informazzjoni dwaru jew tixtieq tikteb dwaru (jiġfieri, ġurnaliżmu tad-data). Id-Data Miftuħa tista' żżid ukoll informazzjoni meħtieġa għal applikazzjoni jew servizz, bħal dettalji dwar skejjel jekk inti qed tiżviluppa applikazzjoni biex tgħin ġenituri jsibu l-aħjar skola għal uliedhom. In-negozji jistgħu jużaw ukoll id-Data Miftuħa biex itejbu l-profili tal-klijent u huma kapaċi jissodisfaw aħjar il-ħtiġijiet tal-klijenti tagħhom. Id-Data Miftuħa, kemm jekk tkun għal użu privat jew kummerċjali, toffri ħafna possibbiltajiet.

L-identifikazzjoni tat-tikketti tad-Data: Jekk taf għal liema għan teħtieġ id-data, huwa importanti li tara jekk id-data tissodisfax il-ħtiġijiet tiegħek billi tħares lejn il-metadata (data dwar id-data). Pereżempju, jekk tixtieq tiżviluppa applikazzjoni li tagħti parir dwar l-aħjar edukazzjoni primarja fil-viċinat, inti għandek tikkontrolla jekk is-sett tad-data li tixtieq tuża jinkludix l-iskejjel li jagħtu l-edukazzjoni primarja, ikoprix il-qasam speċifiku li tixtieq tinkludi u jekk l-indikaturi tal-prestazzjoni humiex disponibbli.

 

Liċenzja miftuħa

Iċċekkja l-Ftuħ: Agħti ħarsa lejn l-informazzjoni tal-liċenzja pprovduta dwar is-sett tad-data. Kun żgur/a li hemm liċenzja disponibbli li tippermettilek tagħmel użu mid-data bil-mod kif għandek ħsieb li tagħmel użu minnha (pereżempju, li l-użu mill-ġdid kummerċjali huwa permess jekk inti tiżviluppa applikazzjoni kummerċjali).

Iċċekkja r-rekwiżiti ta' attribuzzjoni: Huwa possibbli li l-liċenzja tiddikjara li l-persuni li jużaw id-data għandhom jikkreditaw lil kull min qed jippubblikaha, li jfisser li inti għandek tikkredita lis-sid meta tagħmel il-prodott jew is-servizz tiegħek disponibbli. Dan jissejjaħ attribuzzjoni.

Iċċekkja r-rekwiżiti Share-Alike: Jekk dan jindika li l-persuni li jħalltu d-data ma' data oħra għandhom ukoll joħorġu r-riżultati bħala Data Miftuħa, inti obbligat/a tippubblika d-data proprja tiegħek taħt liċenzja simili wara li żżid data oħra mas-sors oriġinali. Dan jissejjaħ share-alike. Kun żgur/a li l-liċenzja hija konformi mal-għan tiegħek għall-użu tad-data.

Open Licence Assistant

Fin-nuqqas ta' liċenzja, ma hemm l-ebda informazzjoni dwar it-termini u l-kundizzjonijiet applikabbli! Inti tkun tista' tikkuntattja lil sid id-data biex tikkontrolla x'użi huma permessi.

 

Format tal-fajl

Wara li tkun iddeċidejt li sett tad-data speċifiku huwa eżattament dak li qed tfittex, inti x'aktarx tista' tagħżel li tniżżel is-settijiet tad-data f'diversi formati tal-fajl. Skont il-ħiliet tal-kompjuter tiegħek, inti tista' tagħżel it-tip tal-fajl li huwa l-aktar xieraq. L-aktar format komuni tal-fajl għad-data tabulari huwa ".csv". Dan jippermettilek iżżid informazzjoni oħra mal-fajl jew tagħmel kalkoli bid-data. Settijiet tad-data li jistgħu jiġu aġġustati huma ppubblikati bl-użu ta' format tal-fajl miftuħ. Il-maġġoranza tas-settijiet tad-data huma disponibbli f'format tal-fajl miftuħ, iżda żomm f'moħħok li xi formati (pereżempju, ".pdf") ma jistgħux jinbidlu.

 

Il-kwalità tad-data

Fil-paġna li fiha tixtieq tniżżel is-sett tad-data, inti għandek issib informazzjoni dwar l-aħħar data li fiha l-fajl ġie mmodifikat. Jekk għandek bżonn id-data għal perjodu ta' żmien speċifiku, inti teħtieġ tikkontrolla jekk l-informazzjoni dwar il-perjodu ta' żmien hijiex ipprovduta jew jekk ġietx aġġornata riċentement. Inti għandek tiċċekkja jekk l-informazzjoni li kont qed tistenna li ssib fil-fajl hijiex tassew inkluża u jekk inti tifhimx it-tikketti differenti.

 

Hawnhekk għandek issib lista ta' kontroll qasira u żviluppata mill- Istitut tad-Data Miftuħa (Open Data Institute):

Forma

 • kif ġiet ipproċessata d-data?
 • fil-forma mhux maħduma jew fil-forma pproċessata?
 • il-forma tagħha kif se taffettwa l-analiżi/il-prodott/l-applikazzjoni tiegħek?
 • x'trasformazzjonijiet sintattiċi (lingwa) u semantiċi (tifsira) se jkollok bżonn tagħmel?
 • din hija kumpatibbli ma' settijiet oħra tad-data li għandek?

Kwalità

 • kemm hija attwali d-data?
 • tiġi aġġornata b'mod regolari?
 • inti tifhem l-oqsma kollha u l-kuntest tagħhom?
 • għal kemm tul ta' żmien se tiġi ppubblikata? x'inhu l-impenn mill-pubblikatur?
 • x'taf dwar il-preċiżjoni tad-data?
 • kif tiġi ttrattata d-data nieqsa?

Ħares fil-Portal tad-Data Ewropew u skopri kif dan jissodisfa l-ħtiġijiet tad-data tiegħek.