Portal tad-data Ewropew

Il-Benefiċċji tal-Użu tad-Data

Il-Benefiċċji tal-Użu tad-Data

Il-benefiċċji tad-Data Miftuħa huma differenti u jvarjaw minn effiċjenza mtejba tal-amministrazzjonijiet pubbliċi, it-tkabbir ekonomiku fis-settur privat għall-protezzjoni soċjali usa'.

Il-prestazzjoni tista' tissaħħaħ mid-Data Miftuħa u tikkontribwixxi għat-titjib fl-effiċjenza tas-servizzi pubbliċi. Effiċjenza akbar fil-proċessi u fl-għoti tas-servizzi pubbliċi tista' tinkiseb bis-saħħa tal-kondiviżjoni tad-data trans-settorjali, li tista' pereżempju tipprovdi ħarsa ġenerali tal-infiq bla bżonn.

 

L-ekonomija tista' tibbenefika minn aċċess aktar faċli għall-informazzjoni, il-kontenut u l-għarfien, li min-naħa tagħhom jikkontribwixxu għall-iżvilupp ta' servizzi innovattivi u l-ħolqien ta' mudelli tan-negozju ġodda.

 

Il-protezzjoni soċjali tista' titjieb għaliex is-soċjetà tibbenefika minn informazzjoni li hija aktar trasparenti u aċċessibbli. Id-Data Miftuħa ssaħħaħ il-kollaborazzjoni, il-parteċipazzjoni u l-innovazzjoni soċjali.

/mt/file/benefitsmtpngbenefits_mt.png

 

L-ekonomija tista' tibbenefika minn aċċess aktar faċli għall-informazzjoni, il-kontenut u l-għarfien, li min-naħa tagħhom jikkontribwixxu għall-iżvilupp ta' servizzi innovattivi u l-ħolqien ta' mudelli tan-negozju ġodda.

Għall-2016, id-daqs tas-suq dirett tad-Data Miftuħa huwa mistenni li jkun EUR 55.3 biljun għat-28+ tal-UE.. Bejn l-2016 u l-2020, id-daqs tas-suq se jikber b'36.9 %, għal valur ta' EUR 75.7 biljun, inklużi l-korrezzjonijiet ta' inflazzjoni. Għall-perjodu 2016-2020, id-daqs tas-suq dirett kumulattiv huwa stmat għal EUR 325 biljun.

 

 

 

Impjiegi ġodda jinħolqu permezz tal-istimolu tal-ekonomija kif ukoll domanda akbar għall-persunal b'ħiliet biex jaħdem bid-data. Fl-2016, se jkun hemm 75,000 impjieg relatati mad-Data Miftuħa fi ħdan is-settur privat tat-28+ tal-UE. Sal-2020, dan in-numru se jiżdied għal ftit inqas minn 100,000 impjieg tad-Data Miftuħa. Sal-2020 se jinħolqu kważi 25,000 impjieg dirett ġdid relatati mad-Data Miftuħa.

 

Il-prestazzjoni tas-settur pubbliku tista' tissaħħaħ mid-Data Miftuħa. Effiċjenza akbar fil-proċessi u fl-għoti tas-servizzi pubbliċi tista' tinkiseb bis-saħħa tal-kondiviżjoni tad-data trans-settorjali, li tipprovdi aċċess aktar mgħaġġel għall-informazzjoni. Fl-2020 l-iffrankar tal-ispejjeż akkumulati għall-UE28+ huwa mbassar li jkun EUR 1.7 biljun.

 

Id-Data Miftuħa tirriżulta fi gwadanji fl-effiċjenza peress li d-data fil-ħin reali hija użata b'tali mod li tippermetti aċċess faċli għall-informazzjoni u li dan itejjeb it-teħid tad-deċiżjonijiet individwali. Tliet studji tal-każijiet huma vvalutati aktar fid-dettall: kif id-Data Miftuħa tista' ssalva lin-nies, kif tista' tintuża biex tiffranka l-ħin u kif id-Data Miftuħa tgħin biex jinkisbu l-benefiċċji ambjentali. Pereżempju, id-Data Miftuħa għandha l-potenzjal li ssalva 7000 persuna fis-sena, billi tiġi pprovduta risuxxitazzjoni aktar bikrija. Barra minn hekk, l-applikazzjoni tad-Data Miftuħa fit-traffiku tista' tiffranka 629 miljun siegħa ta' ħin ta' stennija bla bżonn fit-toroq tal-UE.


 

Sommarju tas-sejbiet tal-istudju ekonomiku dwar il-benefiċċji tad-Data Miftuħa huwa disponibbli hawnhekk: