Tabloul de bord pentru calitatea metadatelor

Actuala analiză a calității se bazează pe 3 criterii: accesibilitatea distribuirilor, lizibilitatea lor automată și conformitatea lor cu specificațiile DCAT-AP. Pentru fiecare catalog, se verifică toate seturile de date și distribuirile lor aferente. Această pagină oferă a imagine de ansamblu a tuturor cataloagelor. Pentru o vizualizare mai detaliată în funcție de catalog, vă rugăm să selectați vizualizarea detaliată din meniu. Explicații suplimentare pot fi consultate dând clic pe pictograma „i” din partea dreaptă de sus a diagramelor. Calitatea metadatelor este verificată săptămânal. Următoarea verificare este programată pentru: 06.01.2020 12:00:00.

Statistici ale distribuirilor

Următoarele diagrame oferă o imagine de ansamblu a accesibilității distribuirilor tuturor seturilor de date. Sunt verificate toate distribuirile fiecărui set de date. Potrivit specificațiilor DCAT-AP, fiecare set de date trebuie să aibă un URL de acces; un URL de descărcare este recomandat. Pentru fiecare URL al unei distribuiri, se execută o interogare HTTP GET și se verifică răspunsul aferent. Testarea lizibilității automate a unui URL utilizează lista formatelor lizibile automat , publicată de Open Data Monitor.

Statistici ale conformității seturilor de date

Următoarele diagrame oferă o imagine de ansamblu a conformității seturilor de date cu specificațiile DCAT-AP. Pentru a verifica conformitatea, metadatele sunt încărcate pe API-ul CKAN și validate raportat la schema JSON de conformitate DCAT-AP.

Utilizarea licenței setului de date

Diagramele prezentate mai jos oferă o imagine de ansamblu asupra tipului de licențe utilizate de diferite seturi de date ale cataloagelor analizate. CKAN oferă o listă de licențe ce pot fi considerate licențe "cunoscute". Această listă este disponibilă în formă ușor de citit aici: page. The actual IDs of these licences can be obtained by using this API call. The field in question is named 'id'