Panel kontrolny jakości metadanych

Bieżąca analiza jakości opiera się na 3 kryteriach: dostępność dystrybucji, odczytywalność maszynowa i ich zgodność ze DCAT-AP specyfikacją. Wszystkie zbiory danych i odpowiadające im dystrybucje są sprawdzane dla każdego katalogu. Ta strona pokazuje ogólny przegląd wszystkich katalogów. Aby uzyskać bardziej szczegółowy podgląd katalogu, należy wybrać podgląd szczegółowy w menu. Dodatkowe wyjaśnienia można uzyskać, klikając ikonkę „i” w prawym górnym rogu diagramu. Jakość meta danych jest sprawdzana co tydzień. Kolejną kontrolę zaplanowano na 2019-01-16 17:46:00.

Statystyka dystrybucji

Następujące diagramy pokazują przegląd dostępności dystrybucji wszystkich zbiorów danych. Wszystkie dystrybucje każdego zbioru danych są sprawdzane. Zgodnie ze specyfikacją DCAT-AP, każdy zbiór danych musi posiadać AccessURL; DownloadURL jest zalecany. Dla każdego URL danej dystrybucji wykonywane jest żądanie HTTP GET i sprawdzana jest odpowiedź na nie. Testowanie czytelności maszynowej URL wykorzystuje listę formatów odczytywalnych maszynowo , publikowaną przez Open Data Monitor.

Statystyka zgodności zbiorów danych

Poniższe wykresy przedstawiają ogólny zarys zgodności zbiorów danych ze specyfikacją DCAT-AP. Aby zweryfikować zgodność, meta dane są pobierane do CKAN API i zatwierdzane pod kątem formatu JSON zgodnego z DCAT-AP.

Użycie licencji dla zbioru danych

Poniższe wykresy pokazują przegląd rodzajów licencji wykorzystywanych przez rożne zbiory danych z analizowanych katalogów. CKAN dostarcza listę licencji, które można uznać za „znane”. Lista w formacie czytelnym dla człowieka dostępna jest na tej stronie. Identyfikatory tych licencji można uzyskać za pomocą tego wywołania API. Pole, o które chodzi, nazywa się „id”.