Instrumentpanel for metadatakvalitet

Den nåværende kvalitetsanalysen er basert på 3 kriterier: tilgjengeligheten til distribusjonene, maskinlesbarheten og samsvaret med DCAT-AP-spesifikasjonen. Alle datasett og deres korresponderende distribusjoner blir kontrollert for hver katalog. Denne siden viser en generell oversikt for alle kataloger. Ønsker du en mer detaljert oversikt for kataloger, vennligst velg den detaljerte visningen fra menyen. Du får opp flere forklaringer ved å klikke på "i"-ikonet oppe i høyre hjørne på diagrammene. Metadatakvaliteten kontrolleres hver uke. Den neste kontrollen er fastsatt til 01.apr.2019 19:00:00.

Distribusjonsstatistikk

Følgende diagrammer gir en oversikt over tilgjengeligheten til distribusjonene til alle datasett. Alle distribusjoner til hvert datasett er kontrollert. I følge DCAT-AP-spesifikasjonen, må hvert datasett ha en tilgangs-URL og en nedlastings-URL er anbefalt. For hver URL-distribusjon, utføres en HTTP GET-forespørsel og korresponderende svar er kontrollert. Til testingen av URlens maskinlesbarhet brukes listen: machine readable formats, published by the Open Data Monitor.

Statistikk over datasettkompabilitet

Følgende diagram gir en oversikt over datasettenes overenstemmelse med DCAT-AP-spesifikasjonen. For å kontrollere overensstemmelsen, blir metadataen lastet opp på CKAN API og validert mot ett DCAT-AP-kompatibelt JSON-skjema.

Lisensbruk for datasett

Diagrammet nedenfor viser en oversikt over type lisenser brukt at de ulike datasettene i de analyserte katalogene. CKANen som brukes, inneholder en liste med lisenser som kan vurderes som "kjente" lisenser. Denne listen finner du i lesbar form her: website. De aktuelle IDene til disse lisensene kan skaffes ved å bruke API call. Det relevante feltet heter "id".