Metadata Quality Dashboard

De kwaliteitsanalyse wordt uitgevoerd volgens 3 criteria: de toegang tot de distributies, de machine-leesbaarheid en de naleving van de DCAT-AP specificatie. Voor elke catalogus worden alle datasets en hun distributies gecontroleerd. Deze pagina geeft een algemeen overzicht voor alle catalogi. Voor meer catalogus details, kies de gedetailleerde view in het menu . Meer informatie kan u vinden via het "i" icoon in de rechter bovenhoek van de verschilllende diagrammen. De kwaliteit van de metadata wordt wekelijks gecontroleerd. De volgende controle is voorzien op 16-jan-2019 17:46:00.

Statistieken m.b.t. distributies

De volgende diagrammen geven een overzicht van de toegankelijkheid van de distributies van elke dataset. Alle distributies van elke dataset worden gecontroleerd. Volgens de DCAT-AP specificatie moet elke dataset een AccessURL hebben; een DownloadURL is aanbevolen. Voor elke URL van een distributie wordt een HTTP GET aanvraag uitgevoerd en het corresponderende antwoord wordt gecontroleerd. Het testen van de machine-leesbaarheid van de URL geschied door middel van een lijst van machine-leesbare formaten , gepubliceerd door de Open Data Monitor.

Dataset Compliance Statistics

De volgende diagrammen geven een overzicht over de naleving van de DCAT-AP standaard. De metadata via de CKAN API geladen en op basis van een DCAT AP conform JSON schema gevalideerd om te controleren of de DCAT-AP standaard wordt gerespecteerd.

Gebruik van datasetlicenties

De onderstaande diagrammen bieden een overzicht van het type licenties dat door de verschillende datasets van de geanalyseerde catalogi wordt gebruikt. CKAN biedt een lijst met licenties die als 'bekende' licenties kunnen worden beschouwd. Deze lijst is in voor mensen leesbare vorm beschikbaar op deze pagina. De daadwerkelijke id's van deze licenties kunnen worden verkregen met deze API-aanroep. Het betreffende veld heet 'id'.