Metadatu kvalitātes informācijas panelis

Pašreizējās kvalitātes analīzes pamatā ir 3 kritēriji: sadalījumu pieejamība, to mašīnlasāmība un atbilstība DCAT-AP specifikācijai. Katram katalogam pārbauda visas datu kopas un to atbilstošos sadalījumus. Šajā lapā dots vispārīgs pārskats par visiem katalogiem. Lai iegūtu detalizētāku skatījumu par katru katalogu, atlasiet detalizēto skatījumu izvēlnē. Papildu paskaidrojumi ir pieejami, noklikšķinot uz "i" ikonas diagrammu augšējā labajā stūrī. Metadatu kvalitāti pārbauda ik nedēļu. Nākamā pārbaude paredzēta 2018.19.12 17:46:00.

Sadalījumu statistika

Turpmākajās diagrammās ir sniegts pārskats par visu datu kopu sadalījumu pieejamību. Ir pārbaudīti visi katras datu kopas sadalījumi. Atbilstoši DCAT-AP specifikācijai katrai datu kopai ir jābūt piekļuves URL; ir ieteicams lejupielādes URL. Katram sadalījuma URL izpilda HTTP GET pieprasījumu un pārbauda atbilstošo atbildi. URL mašīnlasāmības pārbaudē izmanto sarakstu ar mašīnlasāmiem formātiem, ko publicē Open Data Monitor.

Datu kopu atbilstības statistika

Turpmākajās diagrammās sniegts pārskats par datu kopu atbilstību DCAT-AP specifikācijai. Lai pārbaudītu atbilstību, metadatus augšupielādē CKAN API un validē ar DCAT-AP atbilstošu JSON shēmu.

Datu kopu licenču izmantošana

Zemāk redzamajā diagrammā sniegts pārskats par analizēto katalogu dažādo datu kopu izmantoto licenču tipiem. Izmantotais CKAN nodrošina licenču sarakstu, kas uzskatāmas par “zināmām” licencēm. Šis saraksts ir pieejams cilvēkam lasāmā formātā tīmekļa vietnē. Šo licenču faktiskos ID var iegūt, izmantojot API zvanu. Attiecīgā lauka nosaukums ir 'id'.