Deais Cáilíocht Meiteashonraí

Tá an anailís cáilíochta reatha bunaithe ar 3 chritéir: inrochtaineacht dáiltí, inléiteacht meaisín agus oiriúnacht don tsonraíocht DCAT-AP. Tá gach tacar sonraí agus a gcuid dáiltí comhfhreagracha scrúdaithe i dtaobh gach catalóige. Ar an leathanach seo tugtar forléargas ginearálta maidir le gach catalóg. Chun amharc níos mionsonraithe de réir catalóige a fháil roghnaigh amharc mionsonraithe ón roghchlár. Is féidir míniúcháin bhreise a fháil ach cliceáil ar an deilbhín “i” sa chúinne deas ar bharr na léaráidí. Seiceáiltear na meiteashonraí go seachtainiúil. Tá an chéad sheiceáil eile sceidealaithe i gcomhair 2019 Ean 16 17:46:00.

Staitisticí Dáilte

Sna léaráidí seo a leanas tugtar forléargas ar inrochtaineacht dáiltí na dtacar sonraí uile. Tá seiceáil déanta ar dháiltí uile gach tacar sonraí. De réir sonraíocht DCAT-AP ní mór URLRochtana a bheith ag tacar sonraí; tá URLÍoslódála roghnach. Ritear iarratas HTTP GET maidir le gach URL dáilte agus seiceáiltear an freagra comhfhreagrach. Chun inléiteacht meaisín URL a thástáil úsáidtear an liosta de machine readable formats, published by the Open Data Monitor.

Staitisticí maidir le hOiriúnacht Tacair Shonraí

Sna léaráidí seo a leanas tugtar forléargas ar oiriúint tacar sonraí maidir le sonraíocht DCAT-AP Chun oiriúint a fhíorú uaslódáiltear na meiteashonraí ar CKAN API agus déantar iad a bhailíochtú le hais scéim JSON a oireann do DCAT-AP.

Úsáid Cheadúnas an tacair shonraí

Sna léaráidí thíos taispeántar forléargas ar an gcineál ceadúnas atá á n-úsáid ag tacair shonraí éagsúla na gcatalóga a ndearnadh anailís orthu. Soláthraíonn an CKAN a úsáidtear liosta ceadúnas ar féidir féachaint orthu mar cheadúnais “aithnid”. Tá an liosta seo ar fáil i bhfoirm atá inléite do dhaoine ar an suíomh gréasáinseo. Tá Comharthaí Aitheantais iarbhír na gceadúnas ar fáil ach API call a úsáid. Is é “id” an ainm atá ar an réimse faoi chaibidil.