Metaandmete kvaliteedi juhtpaneel

Praegune kvaliteedi analüüs põhineb kolmel kriteeriumil: jaotuste juurdepääsetavus, nende masinloetavus ja DCAT-AP nõuetega ühilduvus. Iga kataloogi puhul kontrollitakse kõiki andmehulki ja neile vastavaid jaotusi. Sellel lehel antakse üldine ülevaade kõigist kataloogidest. Kataloogist üksikasjalikuma vaate avamiseks valige menüüst üksikasjalik vaade. Lisaselgituste saamiseks klõpsake diagrammide paremas ülanurgas oleval ikoonil „i”. Metaandmete kvaliteeti kontrollitakse iga nädal. Järgmine kontroll: 19.12.2018 17:46:00.

Jaotuste statistika

Järgmistel diagrammidel on ülevaade kõigi andmehulkade jaotuste ühilduvusest. Kontrollitakse iga andmehulga kõiki jaotusi. DCAT-AP nõuete kohaselt peab igal andmehulgal olema juurdepääsu URL, allalaadimise URL on soovitatav. Iga URLi korral esitatakse HTTP GET taotlus ja kontrollitakse vastavat vastust. URLi masinloetavuse katseks kasutatakse masinloetavate vormingute loetelu, mille on avaldanud Open Data Monitor.

Andmehulga ühilduvuse statistika

Järgmistel diagrammidel on ülevaade andmehulkade ühilduvusest DCAT-AP nõuetega. Ühilduvuse kontrollimiseks laaditakse metaandmed üles CKAN API liidesele ja valideeritakse DCAT-APga ühilduva JSON skeemi suhtes.

Andmehulga litsentsi kasutus

Allpool kujutatud diagrammidel on ülevaade litsentsidest, mida kasutatakse analüüsitud kataloogide erinevates andmehulkades. Kasutatav CKAN annab loetelu litsentsidest, mida võib lugeda tuntud litsentsideks. See loetelu on inimloetav kujul kättesaadav sellel veebilehel. Nende litsentside tegelike IDde saamiseks kasutage API kutset. Kõnealuse välja nimi on „id”.