Panel kvality metadat

Aktuální analýza kvality je založena na 3 kritériích: přístupnost distribucí, strojová čitelnost a soulad se specifikací DCAT-AP. U každého katalogu se kontrolují všechny soubory dat a jejich odpovídající distribuce. Na této stránce najdete všeobecný přehled pro všechny katalogy. Pro podrobnější zobrazení dle katalogu vyberte podrobné zobrazení z nabídky. Další vysvětlení si zobrazíte kliknutím na ikonku „i“ v pravém horním rohu diagramů. Kvalita metadat se kontroluje jednou týdně. Další kontrola je plánována na: 17.1.2018 14:10:00.

Statistiky distribucí

Na následujících diagramech je zachycen přehled přístupnosti distribucí všech souborů dat. Jsou zkontrolovány všechny distribuce každého souboru dat. Podle specifikací DCAT-AP musí mít každý soubor dat přístupovou adresu URL. Doporučuje se adresa URL ke stažení. Pro každou adresu URL distribuce se provede požadavek HTTP GET a označí se odpovídající odpověď. Při testování strojové čitelnosti adresy URL se používá seznam strojově čitelných formátů, který zveřejnil Open Data Monitor.

Statistika souladu souborů dat

Na následujících diagramech je zachycen přehled souladu souborů dat se specifikací DCAT-AP. K ověření souladu se metadata nahrají do API CKAN a potvrdí dle schématu JSON odpovídajícího DCAT-AP.

Používání licence souboru dat

Níže uvedené diagramy uvádějí přehled o typu licencí používaných různými soubory dat analyzovaných katalogů. CKAN poskytuje seznam licencí, které lze považovat za „známé“ licence. Tento seznam je k dispozici ve formě čitelné pro lidi na této stránce. Vlastní ID těchto licencí lze získat pomocí tohoto volání rozhraní API. Příslušné pole se nazývá „id“.