Panel kvality metadat

Aktuální analýza kvality je založena na 3 kritériích: přístupnost distribucí, strojová čitelnost a soulad se specifikací DCAT-AP. U každého katalogu se kontrolují všechny soubory dat a jejich odpovídající distribuce. Na této stránce najdete všeobecný přehled pro všechny katalogy. Pro podrobnější zobrazení dle katalogu vyberte podrobné zobrazení z nabídky. Další vysvětlení si zobrazíte kliknutím na ikonku „i“ v pravém horním rohu diagramů. Kvalita metadat se kontroluje jednou týdně. Další kontrola je plánována na: 14.4.2017 10:05:00.

Statistiky distribucí

Na následujících diagramech je zachycen přehled přístupnosti distribucí všech souborů dat. Jsou zkontrolovány všechny distribuce každého souboru dat. Podle specifikací DCAT-AP musí mít každý soubor dat přístupovou adresu URL. Doporučuje se adresa URL ke stažení. Pro každou adresu URL distribuce se provede požadavek HTTP GET a označí se odpovídající odpověď. Při testování strojové čitelnosti adresy URL se používá seznam strojově čitelných formátů, který zveřejnil Open Data Monitor.

Statistika souladu souborů dat

Na následujících diagramech je zachycen přehled souladu souborů dat se specifikací DCAT-AP. K ověření souladu se metadata nahrají do API CKAN a potvrdí dle schématu JSON odpovídajícího DCAT-AP.

Dataset Licence Usage

The diagrams shown below provide an overview on the type of licences used by the various datasets of the analyzed catalogues. The CKAN used provides a list of licences which can be considered the 'known' licences. This list is available in human readable form on this website. The actual IDs of these licences can be obtained by using this API call. The field in question is named 'id'.