EIROPAS DATU PORTĀLS

Faktu lapas un ziņojumi

Faktu lapas un ziņojumi

Ir nodrošināta viegla piekļuve visiem Eiropas datu portāla projektu grupas sarakstītajiem ziņojumiem. Ir pieejama ekonomiskā analīze, situācijas atklāto datu jomā novērtējums un dažādi analītiski ziņojumi.

Filtrs

Videos

Extensive Studies

Analytical Report

European Data Portal User Manual

European Data Portal Presentation Material

Open Data Goldbook for Data Managers and Data Holders

Source code of the European Data Portal

API access URLs

API Documentation

EDP Download Statistics