EIROPAS DATU PORTĀLS

Apmācības palīgs

Apmācības palīgs

Esiet sveicināti Eiropas datu portāla apmācības palīgā! Šī kolekcija palīdzēs jums apmācībā par atklātajiem datiem un nodrošinās palīgmateriālus atbilstoši jūsu vajadzībām.

Šeit jūs atradīsiet sarakstu ar 16 īsām mācību nodarbībām (1–3 stundas), kas paredzētas, lai ikviens varētu uzzināt vairāk par atklātajiem datiem. Nodarbības atbilst EDP izstrādātajiem 16 e-mācību moduļiem.

Katrā nodarbībā ir aplūkots atšķirīgs atklāto datu apmācības aspekts. Nodarbības ir piemērotas visiem sagatavotības līmeņiem, sākot ar iesācējiem un beidzot ar ekspertiem.

Mācību materiālu izmantošana

Eiropas datu portāls nekādā veidā neatbild par to, kā jūs izmantojat šeit pieejamos mācību materiālus. Par materiālu izmantošanu atbild konkrētais pasniedzējs, un materiāli neatspoguļo Eiropas Komisijas, Eiropas datu portāla vai portāla izveidē iesaistīto partnerorganizāciju viedokli vai nostāju.

Licence

Visus materiālus dara pieejamus saskaņā ar Creative Commons Share-Alike Attribution (CC-BY-SA) licenci. Prezentācijās ir jānorāda atsauces uz avotiem un jānorāda saite uz SlideShare vai citu kontu, kur materiālus dara pieejamus ar e-pasta starpniecību.