EIROPAS DATU PORTĀLS

Ziņojumi par atklātajiem datiem

Ziņojumi par atklātajiem datiem

Par atklātajiem datiem un ar tiem saistītajiem tehniskajiem, tematiskajiem, politiskajiem un organizatoriskajiem jautājumiem ir sagatavoti daudzi ziņojumi. Šajā vietnes daļā ir sniegts pārskats par tiem pētījumiem un ziņojumiem, kas izstrādāti vai nu dalībvalstīs, vai arī Eiropas (projektu) līmenī.

Filtrs

Gads Valsts Nosaukums Ziņojuma veids
2017 Europe ePSI Platform PSI Scoreboard Open Data Community reports
2017 Europe ePSI platform scoreboard Open Data Community reports
2017 Germany Value Creation in the Digital Age Open Data Community reports
2016 Europe Best Practice: (Re)use federated tools Open Data Community reports
2016 Europe Best Practice: Categorise openness of data Open Data Community reports
2016 Europe Best Practice: Dataset Criteria Open Data Community reports
2016 Europe Best Practice: Develop and Implement a Cross Agency Strategy Open Data Community reports
2016 Europe Best Practice: Enable feedback channels for improving the quality of existing government data Open Data Community reports
2016 Europe Best Practice: Enable quality assessment of open data Open Data Community reports
2016 Europe Best Practice: Encourage crowdsourcing around PSI Open Data Community reports

Pages