EUROPOS DUOMENŲ PORTALAS

Mūsų veikla

Mūsų veikla

Europos duomenų portalas renka metaduomenis, susijusius su viešojo sektoriaus informacija, kuri pateikiama Europos šalių viešųjų duomenų portaluose. Tai taip pat apima informaciją apie duomenų teikimą ir pakartotinio duomenų naudojimo naudą.

Kas yra atvirieji duomenys?

Atvirieji (valdžios) duomenys – tai informacija, kurią renka, rengia arba perka viešojo sektoriaus institucijos (dar vadinama viešojo sektoriaus informacija) ir kurią galima laisvai pakartotinai naudoti bet kokiu tikslu. Naudojimo sąlygos yra nurodomos licencijoje. Šie atvirųjų duomenų principai išsamiai apibūdinami portale „Open Definition“.

Viešojo sektoriaus informacija – tai viešojo sektoriaus turima informacija. Direktyva dėl viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo nustatomas bendras teisinis pagrindas Europos valdžios duomenų rinkai. Jis pagrįstas pagrindiniais vidaus rinkos ramsčiais: laisvu duomenų judėjimu, skaidrumu ir sąžininga konkurencija. Svarbu paminėti, kad ne visa viešojo sektoriaus informacija yra atvirieji duomenys.

Sužinokite daugiau apie VSI direktyvą ir kitą Ryšių tinklų, turinio ir technologijų generalinio direktorato su teisėkūros procedūra nesusijusią veiklą šioje srityje.

 

Apie Europos duomenų portalą

Europos duomenų portalas ne tik renka metaduomenis. Jo strateginis tikslas yra pagerinti atvirųjų duomenų prieinamumą ir padidinti jų vertę.

  • Prieinamumas. Kaip gauti šią informaciją? Kur ją rasti? Ką daryti, kad ji būtų prieinama? Domenuose, tarp domenų, visose šalyse? Kokia kalba?
  • Vertė. Koks tikslas ir kokia ekonominė nauda? Kokia nauda visuomenei? Kokia nauda demokratijai? Kokiu formatu? Kas yra kritinė masė?

Europos duomenų portalas apima visą duomenų vertės grandinę: nuo duomenų paskelbimo iki pakartotinio naudojimo.

 

Portalo skyriuose galima sužinoti apie:

duomenų rinkinių paiešką. Iš įvairių šalių surinkti metaduomenys susisteminami nustatytose kategorijose. Šios kategorijos sukurtos atsižvelgiant į Duomenų katalogo (DCAT) taikymo profilio peržiūrą ir vadovaujantis tezauru „Eurovoc“;

duomenų teikimą. Šis skyrius padeda suprasti atviruosius duomenis iš duomenų teikėjo perspektyvos. Be to, pateikiami nurodymai tiems, kurie nori, kad Europos duomenų portalas rinktų duomenis iš jų duomenų portalo;

duomenų naudojimą. Šiame skyriuje aiškinama, kaip atvirieji duomenys naudojami ir kokia yra jų ekonominė nauda;

mokymus ir biblioteką. E. mokymosi apie atviruosius duomenis moduliai, mokymo gidai ir žinių bazės su nuorodomis į leidinius apie atviruosius duomenis ir susijusius projektus.

Portalai gali būti nacionaliniai, regioniniai, vietiniai arba susiję su konkrečia sritimi. Jie apima 28 ES valstybes nares, EEE, ES kaimynystės politikoje dalyvaujančias šalis ir Šveicariją.

Sužinokite, kaip naudotis šiuo portalu

 

Europos duomenų portalas renka metaduomenis, susijusius su viešaisiais duomenimis, kurie prieinami visoje Europoje. Pirminiuose duomenų kataloguose gali būti duomenų rinkinių su klaidomis. Portalas įvertins šias klaidas ir apie jas praneš katalogų savininkams. Tai padės pagerinti visoje Europoje prieinamų metaduomenų ir duomenų kokybę.

Šį portalą sukūrė Europos Komisija padedant „Capgemini“ vadovaujamam konsorciumui, kuriam priklauso „INTRASOFT International“, „Fraunhofer Fokus“, „con terra“, „Sogeti“, Atvirųjų duomenų institutas, „Time.Lex“ ir Sautamptono universitetas.

Jei norite pateikti konkrečią užklausą, spustelėkite šią nuorodą.

Europos duomenų portale naudojami atvirieji duomenys yra viešojo administravimo institucijų arba jų vardu skelbiami duomenys.

Metaduomenys apima informaciją, kuri pateikiama pirminės institucijos paskelbtame duomenų rinkinyje. Šiai informacijai gali būti taikomos licencijos, todėl reikėtų kreiptis į duomenų savininkus / leidėjus dėl pakartotino duomenų naudojimo sąlygų.