EUROPOS DUOMENŲ PORTALAS

Duomenų naudojimo nauda

Duomenų naudojimo nauda

Atvirųjų duomenų nauda yra įvairi: nuo veiksmingesnio viešojo administravimo, ekonomikos augimo privačiajame sektoriuje iki didesnės socialinės gerovės.

Atvirieji duomenys gali padėti pagerinti veiklos efektyvumą ir padidinti viešųjų paslaugų veiksmingumą. Didesnio viešųjų paslaugų procesų ir teikimo veiksmingumo galima pasiekti sektoriams keičiantis duomenimis, kurie, pavyzdžiui, gali padėti nustatyti nereikalingas išlaidas.

 

Ekonomika gali gauti naudos dėl lengvesnės prieigos prie informacijos, turinio bei žinių ir taip prisidėti prie inovatyvių paslaugų plėtros ir naujų verslo modelių kūrimo.

 

Socialinė gerovė gali būti padidinta visuomenei naudojantis skaidresne ir prieinamesne informacija. Atvirieji duomenys gerina bendradarbiavimą, dalyvavimą ir socialinę inovaciją.

 

Ekonomika gali gauti naudos dėl lengvesnės prieigos prie informacijos, turinio bei žinių ir taip prisidėti prie inovatyvių paslaugų plėtros ir naujų verslo modelių kūrimo.

Manoma, kad 2016 m. atvirųjų duomenų tiesioginės rinkos dydis 28+ ES šalyse siekė 55,3 mlrd. EUR. 2016–2020 m. rinka išaugs 36,9 % ir 2020 m., atsižvelgiant į infliaciją, sieks 75,7 mlrd. EUR. Apskaičiuota, kad 2016–2020 m. bendras tiesioginės rinkos dydis sieks 325 mlrd. EUR.

 

 

 

Naujos darbo vietos kuriamos skatinant ekonomikos augimą ir didėjant personalo, galinčio dirbti su duomenimis, paklausai. 2016 m. 28+ ES šalių privačiajame sektoriuje buvo 75 000 darbo vietų, susijusių su atviraisiais duomenimis. Iki 2020 m. šis skaičius augs iki kiek mažiau nei 100 000 darbo vietų atvirųjų duomenų sektoriuje. Iki 2020 m. šiame sektoriuje bus sukurta beveik 25 000 naujų darbo vietų.

 

Atvirieji duomenys gali padėti pagerinti viešojo sektoriaus veiklos efektyvumą. Didesnio viešųjų paslaugų procesų ir teikimo veiksmingumo galima pasiekti sektoriams keičiantis duomenimis ir suteikiant greitesnę prieigą prie informacijos. Prognozuojama, kad 2020 m. 28+ ES šalys bendrai sutaupys 1,7 mlrd. EUR.

 

Atvirieji duomenys užtikrina didesnį veiksmingumą, nes naudojami tikralaikiai duomenys, kurie suteikia galimybę lengvai gauti informaciją, o tai padeda priimti individualius sprendimus. Išsamiau nagrinėjami trys atvejų tyrimai: kaip atvirieji duomenys gali gelbėti gyvybes, kaip jie gali būti naudojami laiko taupymui ir kaip jie padeda siekiant teigiamo poveikio aplinkai. Pavyzdžiui, dėl greičiau atliekamo gaivinimo atvirieji duomenys gali padėti išgelbėti 7 000 gyvybių per metus. Be to, atvirųjų duomenų taikymas eismo srityje gali 629 mln. valandų sutrumpinti laukimo laiką ES keliuose.  


 

Atvirųjų duomenų naudos ekonominio tyrimo išvadų santrauka pateikiama čia: