Európai Adatportál

Tevékenység

Tevékenység

Az európai adatportál az európai nyilvános adatportálokon található, a közszféra információinak metaadatait gyűjti össze. Tartalmazza az adatszolgáltatással és az adatok további felhasználásával kapcsolatos információkat is.

Mit jelent a nyílt adat kifejezés?

nyílt (kormányzati) adat a hivatalos szervek által gyűjtött, létrehozott vagy megrendelt adatokat jelenti (más néven: a közszféra információi), amelyek bármilyen célból ingyenesen újra felhasználhatóak. A felhasználási feltételeket a licenc tartalmazza. A nyílt adatok alapelveit az Open Definition weboldal írja le részletesen.

közszféra információi kifejezés a közszférához tartozó információkat jelenti. A közszféra információinak további felhasználásáról szóló irányelv közös jogi keretet ad a kormányzati adatok európai piaca számára. Ez a belső piac kulcsfontosságú pillérei köré épül: az adatok szabad áramlása, átláthatóság és tisztességes verseny. Fontos megjegyezni, hogy a közszféra nem minden információja számít nyílt adatnak.

Tudjon meg többet a PSI irányelvről és a Tartalmak, Technológiák és Kommunikációs Hálózatok Főigazgatóságának egyéb, nem jogalkotási tevékenységéről ezen a területen.

 

Az európai adatportál

A metaadatok összegyűjtésén (learatásán) kívül az európai adatportál stratégiai célja a nyílt adatokhoz való hozzáférés megkönnyítése és ezen adatok értékének növelése:

  • Hozzáférhetőség: Hogyan lehet hozzáférni ezekhez az információkhoz? Hol találhatóak meg az adatok? Hogyan lehet őket elérhetővé tenni? Egyetlen vagy több domainen, országokon átívelően? Milyen nyelven?
  • Érték: Mi a céljuk és milyen gazdasági előnnyel járnak? Van-e társadalmi előnyük? Járnak-e demokratikus előnnyel? Milyen formátumban? Mi számít kritikus mennyiségnek?

Az európai adatportál a teljes adatértékláncot felöleli az adatok közzétételétől az adatok további felhasználásáig.

 

A portál különböző részekre oszlik:

Adatkészletek keresése: A különböző országokból gyűjtött metaadatok strukturálása érdekében kategóriákat hoztak létre. Ezek a kategóriák a DCAT alkalmazási profiljának frissítését követik, és az Eurovoc tezaurusszal vetették őket egybe.

Adatszolgáltatás: Ez a rész a nyílt hozzáférésű adatokat az adatszolgáltató szemszögéből magyarázza el. Ezenkívül útmutatásokat tartalmaz azok számára, akik szeretnék, hogy az európai adatportál az ő adatportáljukról is gyűjtsön információkat.

Az adatok felhasználása: Ez a rész a nyílt adatok felhasználási módját, valamint a nyílt adatok gazdasági hasznát mutatja be.

Képzés és könyvtár: A nyílt adatokkal kapcsolatos e-tanulási modulok és képzési útmutatók, valamint a nyílt adatokról és a kiemelt projektekről szóló tanulmányokat tartalmazó tudásbázis.

A portálok nemzet-, régió-, hely- vagy domainspecifikusak lehetnek. Tartalmazzák a 28 tagállamot, az Európai Gazdasági Térség országait, az EU szomszédságpolitikájában részt vevő országokat, valamint Svájcot.

A portál használata

 

Az európai adatportál az Európa-szerte nyilvánosan közzétett adatok metaadatait gyűjti egybe. Az eredeti adatkatalógusok hibás adatkészleteket is tartalmazhatnak. A portál értékeli a hibákat, és közli őket a katalógusok tulajdonosaival. Ez egész Európában javítja a metaadatok és adatok minőségét.

A portál az Európai Bizottság fejlesztésében, egy többtagú, a Capgemini által vezetett konzorcium bevonásával készült. A konzorcium tagjai: INTRASOFT International, Fraunhofer Fokus, con terra, Sogeti, az Open Data Institute, Time.Lex, valamint a Southamptoni Egyetem.

Ha kérdése van, kattintson a következő hivatkozásra.

Az európai adatportál keretén belül használt nyílt adatok kiemelt fókuszában a közigazgatások által vagy az ő nevükben közzétett adatok állnak.

A metaadatok tartalmazzák az eredeti kiadó adatkészletének segítségével közzétett információkat. A licencek eltérhetnek, vagy akár hiányozhatnak is, így további felhasználás esetén kérjük a felhasználókat, hogy az adatok tulajdonosaival/kiadóival egyeztessenek az adatok további felhasználásának feltételeiről.