Európai Adatportál

Tevékenység

Tevékenység

Az európai adatportál az európai nyilvános adatportálokon található, a közszféra információinak metaadatait gyűjti össze. Tartalmazza az adatszolgáltatással és az adatok további felhasználásával kapcsolatos információkat is.

Mit jelent a nyílt adat kifejezés?

nyílt (kormányzati) adat a hivatalos szervek által gyűjtött, létrehozott vagy megrendelt adatokat jelenti (más néven: a közszféra információi), amelyek bármilyen célból ingyenesen újra felhasználhatóak. A felhasználási feltételeket a licenc tartalmazza. A nyílt adatok alapelveit az Open Definition weboldal írja le részletesen.

közszféra információi kifejezés a közszférához tartozó információkat jelenti. A közszféra információinak további felhasználásáról szóló irányelv közös jogi keretet ad a kormányzati adatok európai piaca számára. Ez a belső piac kulcsfontosságú pillérei köré épül: az adatok szabad áramlása, átláthatóság és tisztességes verseny. Fontos megjegyezni, hogy a közszféra nem minden információja számít nyílt adatnak.

Tudjon meg többet a PSI irányelvről és a Tartalmak, Technológiák és Kommunikációs Hálózatok Főigazgatóságának egyéb, nem jogalkotási tevékenységéről ezen a területen.

 

Az európai adatportál

A metaadatok összegyűjtésén (learatásán) kívül az európai adatportál stratégiai célja a nyílt adatokhoz való hozzáférés megkönnyítése és ezen adatok értékének növelése:

  • Hozzáférhetőség: Hogyan lehet hozzáférni ezekhez az információkhoz? Hol találhatóak meg az adatok? Hogyan lehet őket elérhetővé tenni? Egyetlen vagy több domainen, országokon átívelően? Milyen nyelven?
  • Érték: Mi a céljuk és milyen gazdasági előnnyel járnak? Van-e társadalmi előnyük? Járnak-e demokratikus előnnyel? Milyen formátumban? Mi számít kritikus mennyiségnek?

Az európai adatportál a teljes adatértékláncot felöleli az adatok közzétételétől az adatok további felhasználásáig.

 

A portál különböző részekre oszlik:

Adatkészletek keresése: A különböző országokból gyűjtött metaadatok strukturálása érdekében kategóriákat hoztak létre. Ezek a kategóriák a DCAT alkalmazási profiljának frissítését követik, és az Eurovoc tezaurusszal vetették őket egybe.

Adatszolgáltatás: Ez a rész a nyílt hozzáférésű adatokat az adatszolgáltató szemszögéből magyarázza el. Ezenkívül útmutatásokat tartalmaz azok számára, akik szeretnék, hogy az európai adatportál az ő adatportáljukról is gyűjtsön információkat.

Az adatok felhasználása: Ez a rész a nyílt adatok felhasználási módját, valamint a nyílt adatok gazdasági hasznát mutatja be.

Képzés és könyvtár: A nyílt adatokkal kapcsolatos e-tanulási modulok és képzési útmutatók, valamint a nyílt adatokról és a kiemelt projektekről szóló tanulmányokat tartalmazó tudásbázis.

Portals can be national, regional, local or domain specific. We connect portals in the EU Member States, the European Economic Area (EEA), the European Free Trade Area (EFTA), the EU accession countries, and countries involved in the EU's neighbourhood policy. In addition, by harvesting the European Union Open Data Portal, we also cover European institutions, agencies and bodies and some cross-border content from EU-funded projects.

A portál használata

 

Az európai adatportál az Európa-szerte nyilvánosan közzétett adatok metaadatait gyűjti egybe. Az eredeti adatkatalógusok hibás adatkészleteket is tartalmazhatnak. A portál értékeli a hibákat, és közli őket a katalógusok tulajdonosaival. Ez egész Európában javítja a metaadatok és adatok minőségét.

A portál az Európai Bizottság fejlesztésében, egy többtagú, a Capgemini Invent által vezetett konzorcium bevonásával készült. A konzorcium tagjai: INTRASOFT International, Fraunhofer Fokus, con terra, Sogeti, az Southamptoni Egyetem, Time.Lex, 52 North valamint a Lisbon Council.

Ha kérdése van, kattintson a következő hivatkozásra.

Az európai adatportál keretén belül használt nyílt adatok kiemelt fókuszában a közigazgatások által vagy az ő nevükben közzétett adatok állnak.

A metaadatok tartalmazzák az eredeti kiadó adatkészletének segítségével közzétett információkat. A licencek eltérhetnek, vagy akár hiányozhatnak is, így további felhasználás esetén kérjük a felhasználókat, hogy az adatok tulajdonosaival/kiadóival egyeztessenek az adatok további felhasználásának feltételeiről.