Europski Portal Podataka

Partner u obuci

Partner u obuci

Dobrodošli vašem partneru u obuci Europskog portala otvorenih podataka. Ova zbirka pomaže vam u obuci o osnovama otvorenih podataka i pruža vam prateće materijale koji odgovaraju vašim potrebama.

U nastavku ćete pronaći popis16 kratkih sesija obuke (1-3 sata) oblikovanih za svakoga kako bi otkrili više o otvorenim podacima. Sesije odgovaraju 16 modula eUčenja koje je oblikovao EPP.

Svaka sesija pokriva drugačiji aspekt obuke o otvorenim podacima. Sesije odgovaraju svim razinama, od početnika do stručnjaka.

Uporaba naših materijala za obuku

Europski portal podataka ne potiče vaše korištenje materijala za obuku koji su ovdje sadržani. Bilo koje korištenje materijala odluka je pojedinačnog trenera i ne smije se predstavljati kao pogledi ili stav Europske komisije, Europskog portala podataka ili institucija partnera uključenih u stvaranje portala.

Dozvola

Svi materijali dostupni su sukladno dozvoli za imenovanje dijeljenja pod istim uvjetima zajedničkih kreativnih prava (CC-BY-SA). Odgovarajuće potvrde trebaju se staviti u vašu prezentaciju, kao što se mora učiniti dostupnom poveznica na bilo koji slideshare ili drugi račun gdje su materijali dostupni putem elektroničke pošte.