Europski Portal Podataka

Podaci

Podaci

Skupovi podataka

Portal omogućava pretraživanje i filtriranje skupova podataka iz središnjeg registra

Korisnici mogu koristiti višejezično pretraživanje putem ključne riječi i/ili filtrirati skupove podataka putem kategorije podataka, lokacije, kataloga, oznaka, oblika podataka i dozvole.

Katalozi

Skupovi podataka skupljeni su iz vanjskih javnih stranica i organizirani u odgovarajuće „Kataloge”

„Katalog” postoji za svaku obuhvaćenu stranicu i pruža popis svih pripadajućih skupova podataka kao i informacije o izvoru, izdavaču, statusu obuhvaćanja itd.

Kvaliteta metapodataka

MQA alat prati kvalitetu metapodataka i izrađuje grafička izvješća

Ovaj alat pruža uvid u trenutni status dostupnosti i pristupačnosti svake distribucije. Dodatno izrađuje statistiku o sukladnosti skupova podataka.

SPARQL Manager

SPARQL Manager omogućava da se SPARQL upiti šalju u spremište povezanih podataka u repozitoriju skupova podataka

Ovaj alat odgovoran je za upite o SPARQL-u koje je definirao korisnik na pretraživaču Virtuoso.