Tairseach Sonraí Eorpach

Compánach Oiliúna

Compánach Oiliúna

Fáilte roimh chompánach oiliúna Thairseach Sonraí Oscailte. Cabhróidh an bailiúchán seo leat oiliúint a chur ar fáil ar bhuneolas Sonraí Oscailte. Lena chois sin tugtar ábhar tacaíochta duit atá oiriúnach do do chuid riachtanas.

Anseo thíos gheobhaidh tú liosta de 16 sheisiún oiliúna ghairide (1-3 uaire) a ceapadh do dhuine ar bith ar mhaith leis níos mó a fhoghlaim faoi Shonraí Oscailte. Freagraíonn na seisiúin do na 16 mhodúl ríomhfhoghlama atá  deartha ag TSO (Tairseach Sonraí Oscailte).

Clúdaíonn gach seisiún gné eile d’oiliúint Sonraí Oscailte. Oireann na seisiúin do gach leibhéal idir thosaitheoirí agus saineolaithe.

Úsáid a bhaint as ár gcuid ábhair oiliúna

Ní thairgeann an Tairseach Sonraí Oscailte formhuiniú maidir leis an úsáid a bhaineann tú as an ábhar oiliúna atá anseo istigh. Úsáideann gach oiliúnóir an t-ábhar mar is rogha leis/léi féin agus níor chóir an úsáid seo a léiriú mar thuairim nó mar sheasamh an Choimisiúin Eorpaigh, na Tairsí Sonraí Eorpaí ná na n-institiúidí comhpháirtíochta a chabhraigh chun an tairseach a chur ar bun.

Ceadúnas

Cuirtear an t-ábhar ar fad ar fáil faoin gCeadúnas Aitreabúideachta Creative Commons Share-Alike (CC-BY-SA). Ba chóir na focail bhuíochais chuí a chur i do chur i láthair agus ba chóir nasc a chur ar fáil chuig cuntas slideshare nó chuig cuntas eile ar bith ina gcuirtear ábhar ar fáil trí ríomhphost.