Tairseach Sonraí Eorpach

Treoir Phraiticiúil

Treoir Phraiticiúil

Cruthaíodh an Treoir Phraiticiúil do Bhainisteoirí Sonraí chun tacú le heagraíochtaí ar a slí chun 'oscailt de réir réamhshocrú'. Is achoimre í an treoir seo ar an uile rud is gá a bheith ar eolas agat chun tionscnamh rathúil Sonraí Oscailte a chur chun feidhme i d'eagraíocht féin. Is féidir leat a bheith cinnte go gclúdóidh an treoir seo na bundúshláin eagraíochtúla, teicniúla agus laethúla a bhaineann le Sonraí Oscailte; ón téarmaíocht go dtí na próisis, ón gcur chun feidhme go dtí an tabhairt chun críche. Cuirtear na codanna difriúla den Treoir Phraiticiúil i láthair thíos.