Skip to main content

Cuir do chuid sonraí ar fáil dúinn

Is trí shonraí a bhuain ar thairseacha sonraí poiblí náisiúnta a bailíodh inneachar tosaigh na Tairsí Sonraí Oscailte. Diaidh ar ndiaidh buainfidh an tairseach sonraí breise atá bailithe ag tairseacha atá sainiúil ó thaobh réigiúin, áite agus fearainn de.

Ar mhaith leat go ndéanfadh an Tairseach Sonraí Oscailte sonraí do thairsí nó do shuíomh gréasáin a bhuain?

Anseo thíos roinnt gnéithe nach mór cuimhneamh orthu:

 • Sea, tá faisnéis de chuid na hearnála poiblí á foilsiú agat.
 • An bhfuil do chuid sonraí á mbuain ag tairseach náisiúnta nó tairseach áitiúil eile cheana féin?

Má tá, cinntigh go gcuirfidh tú in iúl é sin san fhoirm teagmhála. B’fhéidir go bhfuil an Tairseach sin á buain ag an Tairseach Sonraí Oscailte cheana féin.

Caithfidh tú roinnt riachtanas teicniúil a chomhlíonadh le go mbeidh Tairseach Sonraí Oscailte in ann do shonraí a bhuain.

Sa liosta seo thíos tá liosta seiceála na ngnéithe teicniúla éagsúla atá againn.

 1. Cinntigh go gcuireann do thairseach meiteashonraí ar fáil!
  Ní féidir ach na meiteashonraí a bhuain, ní féidir na sonraí féin a bhuain
 2. Cén caighdeán meiteashonraí a úsáidtear?
  CKAN/INSPIRE/DCAT-AP. Má tá ceann eile agat déan cur-síos mionsonraithe ar an scéim a úsáidtear
 3. Cén t-ionadú ar mheiteashonraí a úsáidtear?
  XML/JSON
 4. Cén API a úsáidtear chun na sonraí a aisghabháil?
  CKAN/OAI-PMH/dump file
 5. An bhfuil gá le fíordheimhniú chun rochtain a dhéanamh ar API?
  Tá/Níl
 6. Cuir foclóir iomlán le haghaidh catagóiriú, nó réimsí eile a úsáideann foclóir réamhshainithe (m. sh. minicíocht nuashonrúcháin), san áireamh.
  I dteannta le haistriúchán, má bhaineann
 7. Bain úsáid as formáidí caighdeánacha dáta/ama.
  ISO8601
 8. An dtacaítear le buain dhifreálach nó le buain incriminteach?
  Tacaítear/Ní thacaítear. Le buain incriminteach nó buain dhifreálach ní féidir ach tacair shonraí a bhuain a ndearnadh athrú orthu tar éis dáta áirithe
 9. Cé chomh minic is féidir / ba chóir sonraí an tsuímh a bhuain?
  Go laethúil/go seachtainiúil/go míosúil/srl.

Tá tuilleadh sonraí maidir leis na riachtanais a luaitear sa liosta seiceála ar fáil anseo.

Download

Chun go ndéanfaimid sonraí do shuímh a bhuain líon isteach an fhoirm theagmhála, le do thoil. Má tá tuilleadh eolais uait maidir le feabhas a chur ar fhoilsiú do chuid sonraí oscailte féach ar an