Euroopan Dataportaali

Mitä me teemme

Mitä me teemme

Euroopan dataportaali haravoi metadataa julkisen sektorin informaatiosta, joka on saatavilla julkisissa dataportaaleissa Euroopan eri maissa. Tarjoamme myös datan toimittamista ja datan uudelleenkäytön hyötyjä koskevaa tietoa.

Mitä avoin data on?

Avoin (valtion) data viittaa julkisten elinten keräämään, tuottamaan tai maksamaan tietoon (toinen nimitys on julkisen sektorin tieto), joka on annettu vapaasti uudelleenkäytettäväksi mihin tahansa tarkoitukseen. Lisenssi määrittelee käyttöehdot. Nämä avoimen datan periaatteet on kuvattu tarkemmin avoimen tiedon määrittelyssä.

Julkisen sektorin tiedot ovat julkisen sektorin hallinnoimaa tietoa. Julkisen sektorin tietojen uudelleenkäyttöä koskeva direktiivi tarjoaa yleiset oikeudelliset puitteet Euroopan markkinoille valtion hallinnoimaa dataa koskien. Se rakentuu sisämarkkinoiden pääpilareille: datan vapaa liikkuvuus, läpinäkyvyys ja reilu kilpailu. On tärkeää huomata, että kaikki julkisen sektorin tiedot eivät ole avointa dataa.

Lue lisää PSI-direktiivistä ja DG CONNECTin muista kuin lainsäädäntöasioita koskevista aktiviteeteista täällä.

 

Tietoa Euroopan dataportaalista

Metadatan haravointia pidemmälle mennäksemme Euroopan dataportaalin strateginen tavoite on parantaa avoimen datan käytettävyyttä ja lisätä sen arvoa:

  • Käytettävyys: Miten tietoihin pääsee käsiksi? Mistä sitä löytää? Miten se yleensä tuodaan saataville? Toimialueilla, yli toimialojen, yli maiden? Millä kielellä?
  • Arvo: Mihin tarkoitukseen ja mikä on taloudellinen hyöty? Yhteiskunnallinen hyöty? Demokraattinen hyöty? Missä muodossa? Mikä on kriittinen massa?

Euroopan dataportaali koskettaa datan koko arvoketjua: datan julkaisusta datan uudelleenkäyttöön

 

Portaalin osiot on jaettu seuraavasti:

Tietoaineistojen haku: Luokat on luotu järjestelemään eri maista haravoitua metadataa. Luokat noudattavat tarkistettua DCAT-sovellusprofiilia ja ne on suhteutettu EuroVoc-asiasanastoon.

Datan toimittaminen: Tämä osio tukee avoimen datan ymmärtämistä datan tuottajan näkökulmasta. Lisäksi tarjotaan ohjeet tahoille, jotka haluavat, että Euroopan dataportaali haravoi heidän dataportaalistaan.

Datan käyttäminen: Tässä osiossa selitetään, miten avointa dataa käytetään, sekä avoimen datan taloudelliset hyödyt.

Koulutus ja kirjasto: Avoimen datan eLearning-moduulit sekä koulutusoppaat ja tietämyskanta, jossa on viittauksia avointa dataa käsitteleviin julkaisuihin ja tärkeimpiin projekteihin.

Portals can be national, regional, local or domain specific. We connect portals in the EU Member States, the European Economic Area (EEA), the European Free Trade Area (EFTA), the EU accession countries, and countries involved in the EU's neighbourhood policy. In addition, by harvesting the European Union Open Data Portal, we also cover European institutions, agencies and bodies and some cross-border content from EU-funded projects.

Lue miten käytät portaalia

 

Euroopan dataportaali haravoi Euroopassa käytettävissä olevan julkisen datan metadataa. Datalähdeluetteloissa saattaa olla virheellisiä tietoaineistoja. Portaali arvioi nämä virheet ja kommunikoi niistä luetteloiden omistajille. Tämä auttaa parantamaan koko Euroopassa käytettävissä olevan metadatan ja datan laatua.

Tämän portaalin on kehittänyt Euroopan komissio yhteistyössä Capgeminin Invent johtaman konsortion kanssa, johon kuuluvat mm. INTRASOFT International, Fraunhofer FOKUS, con terra, Sogeti, Southamptonin yliopisto, Time.Lex, 52 North ja Lisbon Council.

Erikoiskyselyihin pääset napsauttamalla seuraavaa linkkiä.

Euroopan dataportaalissa käytetyn avoimen datan erikoisalue on julkishallinnon julkaisema tai sen puolesta julkaistu data.

Metadata sisältää tiedot, jotka alkuperäinen julkaisija on laittanut saataville tietoaineiston mukana. Lisenssit saattavat olla erilaisia tai puuttua. Uudelleenkäyttäjiä pyydetään tarkistamaan datan omistajilta/julkaisijoilta, mitä ehtoja datan uudelleenkäyttöön liittyy.