Euroopan Dataportaali

Datan käyttämisen hyödyt

Datan käyttämisen hyödyt

Avoimen datan hyödyt ovat monenlaisia, julkishallinnon parantuneesta tehokkuudesta ja yksityissektorin taloudellisesta kasvusta laajempaan yhteiskunnalliseen hyvinvointiin.

Suorituskykyä voidaan parantaa avoimella datalla ja auttaa tehostamaan julkisia palveluja. Parempi prosessien tehokkuus ja julkisten palvelujen toimitus saavutetaan jakamalla dataa yli sektorien, mikä voi esimerkiksi tarjota näkymän tarpeettomiin kuluihin.

 

Talous voi hyötyä tietojen, sisällön ja tietämyksen helpommasta saatavuudesta, mikä puolestaan auttaa innovatiivisten palvelujen kehittämistä ja uusien liiketoimintamallien luomista.

 

Yhteiskunnallista hyvinvointia voidaan parantaa, kun yhteiskunta hyötyy läpinäkyvämmästä ja paremmin käytettävissä olevasta tiedosta. Avoin data parantaa yhteistyötä, osallistumista ja sosiaalista innovaatiota.

 

/fi/file/benefits-fipngbenefits-fi.png

 

Talous voi hyötyä tietojen, sisällön ja tietämyksen helpommasta saatavuudesta, mikä puolestaan auttaa innovatiivisten palvelujen kehittämistä ja uusien liiketoimintamallien luomista.

Vuonna 2016 avoimen datan suoran markkinakoon odotetaan olevan 55,3 miljardia euroa EU 28+:lle. Vuosien 2016 ja 2020 välillä markkinakoko kasvaa 36,9 %:lla, arvoon 75,7 miljardia euroa vuonna 2020 mukaan lukien inflaatiokorjaukset. Jaksolla 2016–2020 kumulatiivisen suoramarkkinakoon arvioidaan olevan 325 miljardia euroa.

 

 

 

Uusia työpaikkoja syntyy talouden virkistymisen takia ja datatyöskentelytaitoisen henkilöstön suuremman kysynnän ansiosta. Vuonna 2016 avoimen datan työpaikkoja tulee olemaan 75 000 EU:n 28+ yksityissektorilla. Vuoteen 2020 mennessä tämä määrä kasvaa vähän alle 100 000 avoimen datan työpaikaksi. Vuoteen 2020 mennessä luodaan liki 25 000 uutta suoraa avoimen datan työpaikkaa.

 

Julkisen sektorin suorituskykyä voidaan tehostaa avoimella datalla. Parempi prosessien tehokkuus ja julkisten palvelujen toimitus saavutetaan jakamalla dataa yli sektorien, mikä tarjoaa nopeamman pääsyn tietoon. Vuonna 2020 EU28+:lle kertyneiden kustannussäästöjen arvioidaan olevan 1,7 miljardia euroa.

 

Avoin data johtaa parempaan tehokkuuteen, kun käytetään reaaliaikaista dataa. Tämä mahdollistaa tiedon helpon saatavuuden, mikä puolestaan parantaa yksilöllistä päätöksentekoa. Kolmea tapaustutkimusta on arvioitu tarkemmin: miten avoin data voi pelastaa henkiä, miten sitä voidaan käyttää säästämään aikaa ja miten avoin data auttaa saavuttamaan ympäristöhyötyjä. Avoimella datalla on esimerkiksi potentiaalia 7 000 hengen pelastamiseen vuodessa tarjoamalla elvytystä aikaisemmin.  Lisäksi avoimen datan soveltaminen liikenteeseen voi säästää 629 miljoonaa tuntia tarpeetonta odotusaikaa EU:n teillä. 


 

Yhteenveto avoimen datan hyötyjä koskevan taloudellisen tutkimuksen löydöksistä on saatavana täällä: