Euroopan Dataportaali

Data

Data

Tietoaineistot

Portaali mahdollistaa tietoaineistojen etsimisen ja suodattamisen keskustietovarastostaan

Käyttäjät voivat hyödyntää monikielistä hakua avainsanoilla ja/tai suodattaa tietoaineistoja luokan, sijainnin, luettelon, tunnisteiden, tietojen muodon ja lisenssin mukaan.

Luettelot

Tietoaineistot on haravoitu ulkoisilta julkisilta sivustoilta ja järjestetty vastaaviin "Luetteloihin"

Kullakin kerätyllä sivustolla on "luettelo", joka tarjoaa listan kaikista taustalla olevista tietoaineistoista sekä tiedot aineiston lähteestä, julkaisijasta, haravoinnin tilasta jne.

Metadatan laatu

MQA-työkalu valvoo metadatan laatua ja luo graafisia raportteja

Työkalu tarjoaa yleisnäkymän kunkin jakelun senhetkiseen saatavuuteen ja käytettävyyteen. Lisäksi se luo tilastotietoja tietoaineiston yhdenmukaisuudesta.

SPARQL Manager -kyselyeditori

SPARQL Manager mahdollistaa SPARQL-kyselyjen ajon linkitetylle tietosäilölle tietoaineistokannassa

Tämän työkalun tehtävänä on ajaa käyttäjän määrittämiä SPARQL-kyselyjä Virtuoso-kyselyohjelmalla.