Hyppää pääsisältöön

Euroopan Dataportaali

Euroopan dataportaali haravoi metadataa julkisen sektorin informaatiosta, joka on saatavilla julkisissa dataportaaleissa Euroopan eri maissa. Tarjoamme myös datan toimittamista ja datan uudelleenkäytön hyötyjä koskevaa tietoa.

Tietoa Euroopan dataportaalista

Metadatan haravointia pidemmälle mennäksemme Euroopan dataportaalin strateginen tavoite on parantaa avoimen datan käytettävyyttä ja lisätä sen arvoa:

  • Käytettävyys: Miten tietoihin pääsee käsiksi? Mistä sitä löytää? Miten se yleensä tuodaan saataville? Toimialueilla, yli toimialojen, yli maiden? Millä kielellä?
  • Arvo: Mihin tarkoitukseen ja mikä on taloudellinen hyöty? Yhteiskunnallinen hyöty? Demokraattinen hyöty? Missä muodossa? Mikä on kriittinen massa?

Euroopan dataportaali koskettaa datan koko arvoketjua: datan julkaisusta datan uudelleenkäyttöön

Portaalin osiot on jaettu seuraavasti:

Tietoaineistojen haku: Luokat on luotu järjestelemään eri maista haravoitua metadataa. Luokat noudattavat tarkistettua DCAT-sovellusprofiilia ja ne on suhteutettu EuroVoc-asiasanastoon.

Datan toimittaminen: Tämä osio tukee avoimen datan ymmärtämistä datan tuottajan näkökulmasta. Lisäksi tarjotaan ohjeet tahoille, jotka haluavat, että Euroopan dataportaali haravoi heidän dataportaalistaan.

Datan käyttäminen: Tässä osiossa selitetään, miten avointa dataa käytetään, sekä avoimen datan taloudelliset hyödyt.

Koulutus ja kirjasto: Avoimen datan eLearning-moduulit sekä koulutusoppaat ja tietämyskanta, jossa on viittauksia avointa dataa käsitteleviin julkaisuihin ja tärkeimpiin projekteihin.

Portaalit voivat olla kansallisia, alueellisia, paikallisia tai toimialuekohtaisia. Yhdistämme EU:n jäsenvaltioissa, ETA- ja EFTA-alueella, EU:n hakijamaissa sekä EU:n naapuruuspolitiikkaan osallistuvissa maissa toimivat portaalit. Ja koska haravoimme Euroopan unionin avoimen datan portaalia, datamme kattaa myös eurooppalaiset instituutiot, virastot ja elimet sekä joistakin EU:n rahoittamista hankkeista saadun rajat ylittävän sisällön.

Lue miten käytät portaalia

Euroopan dataportaali haravoi Euroopassa käytettävissä olevan julkisen datan metadataa. Datalähdeluetteloissa saattaa olla virheellisiä tietoaineistoja.

Portaali arvioi nämä virheet ja kommunikoi niistä luetteloiden omistajille. Tämä auttaa parantamaan koko Euroopassa käytettävissä olevan metadatan ja datan laatua. Tämän portaalin on kehittänyt Euroopan komissio yhteistyössä Capgeminin Invent johtaman konsortion kanssa, johon kuuluvat mm. INTRASOFT International, Fraunhofer FOKUS, con terra, Sogeti, Southamptonin yliopisto, Time.Lex, 52 North ja Lisbon Council.

Erikoiskyselyihin pääset napsauttamalla seuraavaa linkkiä.

Euroopan dataportaalissa käytetyn avoimen datan erikoisalue on julkishallinnon julkaisema tai sen puolesta julkaistu data.

Metadata sisältää tiedot, jotka alkuperäinen julkaisija on laittanut saataville tietoaineiston mukana. Lisenssit saattavat olla erilaisia tai puuttua. Uudelleenkäyttäjiä pyydetään tarkistamaan datan omistajilta/julkaisijoilta, mitä ehtoja datan uudelleenkäyttöön liittyy.