EUROOPA ANDMEPORTAAL

Meie tegevus

Meie tegevus

Euroopa Andmeportaal korjab metaandmeid avaliku sektori valduses oleva teabe kohta, mis on kättesaadav kõigi Euroopa riikide avalikes andmeportaalides. Lisaks leidub teavet andmete esitamise ja nende taaskasutuse kohta.

Mis on avaandmed?

Avalikud avaandmed (valitsusandmed) tähendavad andmeid, mille on kogunud, tootnud või mille eest on tasunud avaliku sektori asutused ning mis on muudetud vabalt kättesaadavaks ja mis tahes otstarbel taaskasutatavaks. Kasutamistingimused on täpsemalt määratletud litsentsis. Neid avaandmete põhimõtteid on üksikasjalikult kirjeldatud avatud teadmuse definitsioonis.

Avaliku sektori teave on avaliku sektori valduses olev teave. Direktiiviga avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamise kohta on sätestatud ühine õigusraamistik valitsusandmete Euroopa turu kohta. Selle aluseks on siseturu põhilised tugisambad: andmete vaba liikumine, läbipaistvus ja õiglane konkurents. Oluline on märkida, et kogu avaliku sektori valduses olev teave ei ole avaandmed.

Lisateavet avaliku sektori valduses oleva teabe direktiivi ning teiste sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraadi õigusloomeväliste meetmete kohta leiate sellest jaotisest.

 

Teave Euroopa Andmeportaali kohta

Lisaks metaandmete korjele on Euroopa Andmeportaali strateegiline eesmärk parandada avaandmete juurdepääsetavust ja tõsta nende väärtust.

  • Juurdepääsetavus. Kuidas saab sellele teabele juurde pääseda? Kus see asub? Kuidas see algul kättesaadavaks muuta? Kas teha seda domeenides, domeenidevaheliselt, riikidevaheliselt? Mis keeles?
  • Väärtus. Mis on selle otstarve ja majanduslik kasu? Ühiskondlik kasu? Demokraatiaalane kasu? Mis on selle vorming? Mis on kriitiline mass?

Euroopa Andmeportaalis käsitletakse kogu andmetega seotud väärtusahelat alates andmete avaldamisest ja lõpetades taaskasutamisega.

 

Portaali eraldi jaotised on pühendatud järgmistele teemadele.

Andmehulkade päringud: erinevatest riikidest korjatud metaandmete struktureerimiseks on võetud kasutusele kategooriad. Nende kategooriate puhul on järgitud ülevaadatud andmekataloogi rakendusprofiili (DCAT-AP) ja kaardistamisel on kasutatud Eurovoci märksõnastikku.

Andmete esitamine: see jaotis aitab mõista avaandmete tähendust andmevaldaja seisukohast. Lisaks antakse juhiseid neile, kes soovivad lasta Euroopa Andmeportaalil oma portaalist andmeid korjata.

Andmete kasutamine: selles jaotises kirjeldatakse täpsemalt avaandmete kasutamist ning nende majanduslikku kasu.

Koolitus ja teek: e-õppe moodulid avaandmete kohta, koolitusjuhendid ja teadmusbaas viidetega väljaannetele avaandmete ja esitletud projektide kohta.

Portals can be national, regional, local or domain specific. We connect portals in the EU Member States, the European Economic Area (EEA), the European Free Trade Area (EFTA), the EU accession countries, and countries involved in the EU's neighbourhood policy. In addition, by harvesting the European Union Open Data Portal, we also cover European institutions, agencies and bodies and some cross-border content from EU-funded projects.

Portaali kasutamine

 

Euroopa Andmeportaal korjab metaandmeid avaliku teabe kohta, mis on kättesaadav kõigi Euroopa riikide avalikes andmeportaalides. Lähteandmekataloogides võib olla vigadega andmekogumeid. Portaal hindab neid vigu ja teatab nendest kataloogide omanikele. See aitab parandada metaandmete ja kogu Euroopas kättesaadavate andmete kvaliteeti.

Seda portaali arendab Euroopa Komisjon Capgemini Invent juhitava konsortsiumi toetusel, millesse kuuluvad INTRASOFT International, Fraunhofer Fokus, con terra, Sogeti, Southamptoni Ülikool, Time.Lex, 52 North ja Lisbon Council.

Konkreetsete küsimuste korral klõpsake järgmisel lingil.

Euroopa Andmeportaalis kasutatavad avaandmed on avaliku sektori asutuste poolt või nende nimel avaldatud andmed.

Metaandmed sisaldavad teavet, mille on algne väljaandja andmehulgaga seoses kättesaadavaks teinud. Andmetel võib olla erinevaid litsentse, kuid need võivad ka puududa ning taaskasutamisel on soovitatav uurida andmete omanikelt või valdajatelt, mis tingimusi nende andmete taaskasutamisele kohaldatakse.