EUROOPA ANDMEPORTAAL

Kasu andmete kasutamisest

Kasu andmete kasutamisest

Avaandmed on mitmeti kasulikud alates avaliku sektori töö tõhustamisest ja erasektori majanduskasvust kuni laialdasema sotsiaalse heaoluni.

Tulemuslikkus võib paraneda tänu avaandmetele, aidates suurendada avalike teenuste tõhusust. Menetluste tõhustamine ja avalike teenuste tõhusam osutamine on võimalik andmete sektoriülese jagamise tulemusel, millega saab näiteks anda ülevaate tarbetutest kuludest.

 

Majandus võib saada kasu lihtsamast juurdepääsust teabele, sisule ja teadmusele, mis aitab omakorda kaasa uuenduslike teenuste ja uute ärimudelite loomisele.

 

Sotsiaalne heaolu võib paraneda, sest ühiskond saab kasu läbipaistvamast ja paremini juurdepääsetavast teabest. Avaandmed aitavad suurendada koostööd, osalemist ja sotsiaalset uuenduslikkust.

 

Majandus võib saada kasu lihtsamast juurdepääsust teabele, sisule ja teadmusele, mis aitab omakorda kaasa uuenduslike teenuste ja uute ärimudelite loomisele.

2016. aastal on avaandmete turu otsene maht ELi liikmesriikides (28+) 55,3 miljardit eurot. Aastatel 2016–2020 suurenes turumaht 36,9%, ulatudes 2020. aastal 75,7 miljardi euroni (inflatsiooniga korrigeeritud). Aastatel 2016–2020 on otsene kumulatiivne turumaht hinnanguliselt 325 miljardit eurot.

 

 

 

Tänu majanduse elavnemisele ja nõudluse suurenemisele andmete käsitlemise oskustega töötajate järele luuakse uusi töökohti. 2016. aastal on ELi liikmesriikides (28+) 75 000 avaandmetega seotud töökohta. 2020. aastaks kasvab see arv veidi alla 100 000 avaandmetega seotud töökohani. Seega luuakse 2020. aastaks ligi 25 000 otseselt avaandmetega seotud uut töökohta.

 

Avaliku sektori tulemuslikkus võib paraneda tänu avaandmetele. Menetluste tõhustamine ja avalike teenuste tõhusam osutamine on võimalik andmete sektoriülese jagamise tulemusel, andes kiirema juurdepääsu teabele. 2020. aastaks säästetakse ELi liikmesriikides (EL 28+) kulusid hinnanguliselt kokku 1,7 miljardit eurot.

 

Avaandmed aitavad suurendada tõhusust tänu andmete kasutamisele reaalajas, mis võimaldab lihtsat juurdepääsu teabele ja aitab paremini otsuseid teha. Üksikasjalikumalt vaadeldakse kolme juhtumiuuringut: kuidas avaandmed saavad elusid päästa, kuidas saab avaandmetega aega säästa ja kuidas on avaandmed kasulikud keskkonnale. Näiteks võivad avaandmed päästa 7000 elu aastas võimaldades varem elustamist alustada. Lisaks võib avaandmete kasutamine liikluses  säästa 629 miljonit tundi tarbetut ooteaega ELi teedel. 


 

Avaandmete kasulikkuse majandusliku uuringu tulemuste kokkuvõtet vt siit: