Liigu edasi põhisisu juurde

Euroopa Andmeportaal

Euroopa Andmeportaal korjab metaandmeid avaliku sektori valduses oleva teabe kohta, mis on kättesaadav kõigi Euroopa riikide avalikes andmeportaalides. Lisaks leidub teavet andmete esitamise ja nende taaskasutuse kohta.

Teave Euroopa Andmeportaali kohta

Lisaks metaandmete korjele on Euroopa Andmeportaali strateegiline eesmärk parandada avaandmete juurdepääsetavust ja tõsta nende väärtust.

  • Juurdepääsetavus. Kuidas saab sellele teabele juurde pääseda? Kus see asub? Kuidas see algul kättesaadavaks muuta? Kas teha seda domeenides, domeenidevaheliselt, riikidevaheliselt? Mis keeles?
  • Väärtus. Mis on selle otstarve ja majanduslik kasu? Ühiskondlik kasu? Demokraatiaalane kasu? Mis on selle vorming? Mis on kriitiline mass?

Euroopa Andmeportaalis käsitletakse kogu andmetega seotud väärtusahelat alates andmete avaldamisest ja lõpetades taaskasutamisega.

Portaali eraldi jaotised on pühendatud järgmistele teemadele.

Andmehulkade päringud: erinevatest riikidest korjatud metaandmete struktureerimiseks on võetud kasutusele kategooriad. Nende kategooriate puhul on järgitud ülevaadatud andmekataloogi rakendusprofiili (DCAT-AP) ja kaardistamisel on kasutatud Eurovoci märksõnastikku.

Andmete esitamine: see jaotis aitab mõista avaandmete tähendust andmevaldaja seisukohast. Lisaks antakse juhiseid neile, kes soovivad lasta Euroopa Andmeportaalil oma portaalist andmeid korjata.

Andmete kasutamine: selles jaotises kirjeldatakse täpsemalt avaandmete kasutamist ning nende majanduslikku kasu.

Koolitus ja teek: e-õppe moodulid avaandmete kohta, koolitusjuhendid ja teadmusbaas viidetega väljaannetele avaandmete ja esitletud projektide kohta.

Portaalid võivad olla riiklikud, piirkondlikud, kohalikud või domeenispetsiifilised. Ühendame portaale EL-i liikmesriikides, Euroopa Majanduspiirkonnas (EEA), Euroopa vabakaubanduspiirkonnas (EFTA), EL-iga ühinevates riikides ja EL-i naabruspoliitikaga seotud riikides. Lisaks, tehes andmekorjet Euroopa Liidu avaandmete portaalis, katame ka Euroopa institutsioone ja asutusi ning mõningast piiriülest sisu EL-i rahastatavatest projektidest.

Portaali kasutamine

Euroopa Andmeportaal korjab metaandmeid avaliku teabe kohta, mis on kättesaadav kõigi Euroopa riikide avalikes andmeportaalides. Lähteandmekataloogides võib olla vigadega andmekogumeid.

Portaal hindab neid vigu ja teatab nendest kataloogide omanikele. See aitab parandada metaandmete ja kogu Euroopas kättesaadavate andmete kvaliteeti. Seda portaali arendab Euroopa Komisjon Capgemini Invent juhitava konsortsiumi toetusel, millesse kuuluvad INTRASOFT International, Fraunhofer Fokus, con terra, Sogeti, Southamptoni Ülikool, Time.Lex, 52 North ja Lisbon Council.

Konkreetsete küsimuste korral klõpsake järgmisel lingil.

Euroopa Andmeportaalis kasutatavad avaandmed on avaliku sektori asutuste poolt või nende nimel avaldatud andmed.

Metaandmed sisaldavad teavet, mille on algne väljaandja andmehulgaga seoses kättesaadavaks teinud. Andmetel võib olla erinevaid litsentse, kuid need võivad ka puududa ning taaskasutamisel on soovitatav uurida andmete omanikelt või valdajatelt, mis tingimusi nende andmete taaskasutamisele kohaldatakse.