Φυλλάδια και Αναφορες

Φυλλάδια και Αναφορες

Εύκολη πρόσβαση παρέχετε σε όλες τις αναφορές που είναι γραμμένες απο της ομάδα Ευρωπαϊκής Διαδικτυακής Πύλης. Περιλαμβάνει την οικονομική ανάλυση, την Ωριμότητα Ανοιχτών Δεδομένων και διάφορες αναλυτικές αναφορές.

Φίλτρο

Videos

Extensive Studies

Analytical Report

European Data Portal User Manual

European Data Portal Presentation Material

Open Data Goldbook for Data Managers and Data Holders

Source code of the European Data Portal

API access URLs

API Documentation

EDP Download Statistics